Pyhä
Raamattu

Vanha Testamentti
Uusi Testamentti

Raamatunkäännöskomitean
tekemä yleisen kirkolliskokouksen
v. 1938 hyväksymä uusi suomennos