Johanneksen ensimmäinen kirje

4 LUKU.

Kehoitus koettelemaan henkiä, ovatko ne Jumalasta 1–6, ja rakastamaan veljiä, niinkuin Jumala on rakastanut meitä, hän, joka on rakkaus ja on lähettänyt Poikansa maailman vapahtajaksi 7–21.

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Matt. 7:15-16. 24:4-5,24. Ap.t. 20:29-30. 1 Kor. 14:29. 1 Tess. 5:21. 2 Piet. 2:1. 2 Joh. v.7. Ilm. 2:2.
2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 1 Kor. 12:3. 1 Joh. 5:1.
3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 2 Tess. 2:6-7. 1 Joh. 2:18,22.
4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Joh. 16:33.
5. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Joh. 3:31. 8:23. 15:19.
6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Joh. 8:47. 10:26-27. 3 Joh. v.11.

7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Joh. 3:16. Room. 5:8. 8:32. 1 Joh. 3:16.
10. Siinä on rakkaus — ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Joh. 15:16. Room. 3:24-25. 2 Kor. 5:19. 1 Joh. 2:2.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Matt. 18:33. Joh. 15:12.
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 2 Moos. 33:20. 5 Moos. 4:12. Joh. 1:18. 1 Tim. 6:16. 1 Joh. 2:5.
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. Joh. 14:20. 1 Joh. 3:24.

14. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joh. 1:14. 3:17. 12:47. 1 Joh. 1:1.
15. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 1 Joh. 2:23.
16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 1 Joh. 2:28. 3:21. Jaak. 2:13.
18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Room. 8:15.
19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
20. Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 1 Joh. 2:4,11. 3:17.
21. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. 3 Moos. 19:18. Matt. 22:39. Joh. 13:34. Ef. 5:2. 1 Tess. 4:9. 1 Piet. 4:8. 1 Joh. 3:11.