Johanneksen ensimmäinen kirje

5 LUKU.

Uskova on Jumalasta syntynyt, ja hänen uskonsa voittaa maailman 1–5. Jumala todistaa Pojastaan Hengen, veden ja veren kautta 6–12. Uskovilla on iankaikkinen elämä, ja Jumala kuulee kaikki heidän rukouksensa 13–17; he pysyvät Kristuksessa 18–20. Kehoitus kavahtamaan epäjumalia 21.

Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Joh. 1:12-13. 1 Joh. 4:2.
2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; Matt. 11:30. Joh. 14:15. 15:10. 2 Joh. v.6.
4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Joh. 16:33.
5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 1 Kor. 15:57. 1 Joh. 4:4.

6. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Joh. 19:34.
7. Sillä kolme on, jotka todistavat:
8. Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.
9. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. Joh. 5:36-37. 8:17-18.
10. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. Room. 8:16.
11. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Joh. 1:4. 1 Joh. 2:25.
12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Joh. 3:36. 5:24.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Joh. 20:31. 1 Joh. 3:23.
14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Luuk. 11:9. Joh. 15:7. 1 Joh. 3:22.
15. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. 4 Moos. 15:30. Jer. 7:16. Matt. 12:31. Hebr. 6:4-5. 10:26-27.
17. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 1 Joh. 3:4.

18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 1 Joh. 3:9.
19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. Gal. 1:4.
20. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Luuk. 24:45. Joh. 17:3.

21. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. 2 Moos. 20:3. 1 Kor. 10:14.