Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

10 LUKU.

Israelin käytös erämaassa on varoittava esimerkki siitä, kuinka vaarallista on väärinkäyttää Jumalan antamia armonosoituksia 1–13. Sentähden tulee korinttolaistenkin pysyä erillään pakanain epäjumalanpalveluksesta 14–22. Epäjumalille uhrattujen eläinten lihaa he kyllä saavat syödä, ellei heikko veli siitä loukkaudu 23–30. Paavali lopettaa neuvonsa vapauden käyttämisestä kehoittamalla kristittyä tekemään kaikki Jumalan kunniaksi 31–33.

Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi 2 Moos. 13:21-22. 14:21-22. 4 Moos. 9:15,18. Ps. 78:14. 105:39.
2. ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3. ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 2 Moos. 16:14-15. 5 Moos. 8:3. Ps. 105:40.
4. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. 2 Moos. 17:6. 4 Moos. 20:10,11. Ps. 78:15-16.
5. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. 4 Moos. 14:29-30. 26:65. Hebr. 3:17-18. Juud. v.5.
6. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat. 4 Moos. 11:4-5,33. Ps. 78:18,30.
7. Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niinkuin kirjoitettu on: "Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään". 2 Moos. 23:13. 32:6. 1 Joh. 5:21.
8. Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta. 4 Moos. 25:1,9. 1 Kor. 6:18.
9. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. 2 Moos. 17:2,7. 4 Moos. 21:5-6. Ps. 78:56. 95:9.
10. Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta. 2 Moos. 12:23. 4 Moos. 14:2,29,36. 2 Sam. 24:16. Fil. 2:14.
11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Room. 15:4. 1 Kor. 9:10. 1 Piet. 4:7. 1 Joh. 2:18.
12. Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Room. 11:20.
13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ps. 68:20. 1 Kor. 1:9. 1 Tess. 5:24. 2 Piet. 2:9.

14. Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta. Ap.t. 15:20. 2 Kor. 6:16-17. 1 Joh. 5:21.
15. Minä puhun niinkuin ymmärtäväisille; arvostelkaa itse, mitä minä sanon. 1 Kor. 2:15.
16. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Matt. 26:26-28. Ap.t. 2:42.
17. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Room. 12:5. 1 Kor. 12:13,27.
18. Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? 3 Moos. 2:3. 7:6,14. 1 Kor. 9:13.
19. Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? 1 Kor. 8:4.
20. Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. 3 Moos. 17:7. 5 Moos. 32:17. Ps. 106:37.
21. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. 2 Kor. 6:15-16.
22. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä väkevämmät? 5 Moos. 32:21.

23. "Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki rakenna. 1 Kor. 6:12.
24. Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. Room. 15:1-2. 1 Kor. 13:5. Fil. 2:4-5.
25. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden, 1 Tim. 4:4.
26. sillä:

"Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on". 2 Moos. 19:5. 5 Moos. 10:14. Ps. 24:1. 50:10,12.

27. Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden. Luuk. 10:7-8.
28. Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; 1 Kor. 8:7,10-11.
29. en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi? Room. 14:14,16.
30. Jos minä sen kiittäen nautin, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän? Room. 14:6. 1 Tim. 4:4.

31. Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 5 Moos. 8:10. Kol. 3:17.
32. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle, Room. 14:13. Fil. 1:10.
33. niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. Room. 15:2. 1 Kor. 9:19,22.