Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

16 LUKU.

Paavali neuvoo korinttolaisia, kuinka avustus Jerusalemin pyhiä varten on koottava 1–4, lupaa tulla heidän tykönsä helluntain jälkeen 5–9, käskee heitä olemaan avuliaita Timoteukselle ja ilmoittaa Apolloksen sopivassa tilaisuudessa tulevan heidän tykönsä 10–12, kehoittaa heitä valvomiseen, uskoon ja rakkauteen 13, 14 sekä olemaan kuuliaisia niille, jotka pyhiä palvelevat 15–18, lisäten lopuksi tervehdykset Akylaalta, Priskalta, kaikilta veljiltä ja itseltään 19–24.

Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Ap.t. 11:29. Room. 12:13. 15:25-26. 2 Kor. 8:4. 9:1,12. Gal. 2:10.
2. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Ap.t. 20:7.
3. Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin;
4. ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani.

5. Aion nimittäin tulla teidän tykönne kuljettuani läpi Makedonian, sillä minä kuljen Makedonian kautta; Ap.t. 19:21. 2 Kor. 1:16.
6. mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa, kenties vietän talvenkin, että te sitten auttaisitte minua eteenpäin, minne matkustanenkin.
7. Sillä en tahdo nyt vain ohimennen käydä teitä katsomassa, toivon näet saavani viipyä jonkin aikaa teidän luonanne, jos Herra sallii. 1 Kor. 4:19. Jaak. 4:13-14.
8. Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka; Ap.t. 19:1,10.
9. sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. 2 Kor. 2:12. Kol. 4:3.

10. Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niinkuin minäkin. Room. 16:21. 1 Kor. 4:17. Fil. 2:19-22.
11. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni; sillä minä ja veljet odotamme häntä. 1 Tim. 4:12.
12. Mitä veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehoittanut häntä lähtemään veljien kanssa teidän tykönne; mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään nyt, vaan tulee, kun hänelle sopii. Ap.t. 18:24.

13. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Matt. 25:13. Ef. 6:10. Kol. 1:11. 1 Tess. 5:6. 2 Tess. 2:15. 1 Piet. 5:8.
14. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.

15. Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. 1 Kor. 1:16.
16. Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee. Fil. 2:29. 1 Tim. 5:17. Hebr. 13:17.
17. Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tännetulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne;
18. he ovat virkistäneet minun henkeäni niinkuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille. 1 Tess. 5:12.

19. Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta. Ap.t. 18:2. Room. 16:3,5.
20. Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Room. 16:6. 2 Kor. 13:12. 1 Tess. 5:26. 1 Piet. 5:14.

21. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Kol. 4:18. 2 Tess. 3:17.

22. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata.[1]
[1] Araminkielisiä sanoja, jotka merkitsevät: Herramme tulee.

23. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Fil. 4:23.
24. Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa.