Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

2 LUKU.

Paavali sanoo heikkoudessa ja pelossa julistaneensa ristiinnaulittua Kristusta eikä tehneensä sitä ihmisviisauden sanoilla, vaan Hengen voimassa 1–5. Evankeliumi on Jumalan viisaus, salattu maailman viisailta, mutta Pyhän Hengen ilmoittama hengellisille 6–16.

Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Ap.t. 18:1-2. 1 Kor. 1:17.
2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Gal. 6:14. Fil. 3:8.
3. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, Ap.t. 18:9. 2 Kor. 10:1,10. 11:30. Gal. 4:13.
4. ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5. ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Room. 15:19. 1 Kor. 4:20. 2 Kor. 4:7. Ef. 1:19. 1 Tess. 1:5.

6. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, 1 Kor. 14:20. Fil. 3:15. Hebr. 5:14. Jaak. 3:15.
7. vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, Job 28:21. Room. 16:25. 1 Kor. 4:1. Ef. 3:9. Kol. 1:26.
8. sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut — sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet — Matt. 11:25. Luuk. 23:34. Joh. 7:48. 16:3. Ap.t. 3:17. 13:27. 1 Tim. 1:13.
9. vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". Jes. 64:4.
10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Joh. 16:13. 1 Joh. 2:27.
11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Sananl. 20:27. Room. 11:33-34.
12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; Room. 8:9.
13. ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. 1 Kor. 1:17. 2 Piet. 1:16.
14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Joh. 14:17. Room. 8:5. 1 Kor. 1:18,23. Juud. v.19.
15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sananl. 28:5. 1 Tess. 5:21. 1 Joh. 2:20. 5:20.
16. Sillä:

"kuka on tullut tuntemaan Herran mielen,
niin että voisi neuvoa häntä?"

Mutta meillä on Kristuksen mieli. Job 15:8. Jes. 40:13. Jer. 23:18. Room. 11:34. Fil. 2:5.