Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

3 LUKU.

Korinttolaiset ovat vielä lihallisia, koska riippuvat eri opettajissa 1–4, jotka ovat vain palvelijoita 5–9; mutta perustus on Kristus, jolle jokaisen on rakennettava pelastuaksensa 10–15. Apostoli varoittaa rakentajia turmelemasta Jumalan temppeliä, ylpeilemästä maailman viisaudella ja kehoittaa vapautumaan ihmisistä 16–23.

Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Ef. 4:13-14.
2. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; Joh. 16:12. Hebr. 5:12-13. 1 Piet. 2:2.
3. olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? 1 Kor. 1:11-12. 11:18. Gal. 5:19-20. Jaak. 3:16.
4. Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?

5. Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Ap.t. 18:24-25. Room. 12:3. 1 Kor. 1:13. 4:1. 16:12.
6. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Ap.t. 18:1,18,24. 19:1. 1 Kor. 4:15.
7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Gal. 6:3.
8. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Ps. 62:13. Jer. 17:10. 32:19. Matt. 16:27. Room. 2:6. 1 Kor. 4:5. Ilm. 2:23. 22:12.
9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Matt. 13:3-8. 2 Kor. 6:1. Ef. 2:20-21. Hebr. 3:3-4.

10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Room. 15:20. 1 Kor. 15:10. 2 Piet. 3:15.
11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Jes. 28:16. 1 Piet. 2:6-7.
12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13. niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Room. 2:5-6. 1 Kor. 4:5. 2 Tess. 1:8. 1 Piet. 1:7. Ilm. 20:12.
14. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 2 Joh. v.8.
15. mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. Juud. v.23.

16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 1 Kor. 6:19. 2 Kor. 6:16. Ef. 2:20-22. Hebr. 3:6. 1 Piet. 2:5.
17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.

18. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sananl. 3:7. Jes. 5:21. Gal. 6:3.
19. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on:

"Hän vangitsee viisaat
heidän viekkauteensa"; Job 5:13. 1 Kor. 1:20.

20. ja vielä:

"Herra tuntee viisasten ajatukset,
hän tietää ne turhiksi". Ps. 94:11.

21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän,
22. teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Room. 8:38.
23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. Joh. 17:21. Room. 14:8. 1 Kor. 11:3. 2 Kor. 10:7.