Pietarin ensimmäinen kirje

2 LUKU.

Kehoitus panemaan pois kaikki pahuus ja kasvamaan Herran sanasta 1–3, rakentumaan hengelliseksi huoneeksi, jonka kulmakivi on Kristus 4–10, pidättymään lihallisista himoista 11, 12, olemaan alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, vapaina, mutta vapautta väärinkäyttämättä 13–17. Palvelijain tulee olla isännilleen alamaiset ja kärsiä nurjuuttakin, Kristuksen esimerkin mukaan 18–25.

Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, Ef. 4:22,25. Kol. 3:8-9. Hebr. 12:1. Jaak. 1:21.
2. ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3. jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". Ps. 34:9.

4. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, Ps. 118:22. Matt. 21:42. Ef. 2:20-21.
5. ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Jes. 61:6. Mal. 1:11. Room. 12:1. 1 Kor. 3:16. Hebr. 3:6. 13:15-16. Ilm. 1:6.
6. Sillä Raamatussa sanotaan:

"Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven,
kalliin kulmakiven;
ja joka häneen uskoo,
ei ole häpeään joutuva". Jes. 28:16. Room. 9:33.

7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" Matt. 21:42.
8. ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. Jes. 8:14. Luuk. 2:34.
9. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 2 Moos. 19:5-6. 5 Moos. 7:6. Jes. 62:12. 2 Kor. 4:6. Ef. 1:14. Kol. 1:13. Ilm. 5:10.
10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". Hoos. 1:6,9-10. 2:23. Room. 9:25.

11. Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, Room. 13:14. Gal. 5:24. Hebr. 11:13. 1 Piet. 1:1. Jaak. 4:1.
12. ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Matt. 5:16. Room. 12:17. 2 Kor. 8:21. 1 Piet. 3:16.

13. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, Room. 13:1-4. Tiit. 3:1.
14. kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
15. sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä — Tiit. 2:8.
16. niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat. Joh. 8:32. Room. 6:18. Gal. 5:1,13. 2 Piet. 2:19.
17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Sananl. 24:21. Matt. 22:21. Room. 12:10. Fil. 2:3. Hebr. 13:1. 2 Piet. 1:7.

18. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Ef. 6:5. Kol. 3:22. Tiit. 2:9.
19. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. Matt. 5:10-11.
20. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. 1 Piet. 3:14,17-18. 4:14.
21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, Matt. 11:29. 16:24. Joh. 13:15. Fil. 2:5.


22. joka "ei syntiä tehnyt
ja jonka suussa ei petosta ollut", Jes. 53:9. 2 Kor. 5:21. 1 Joh. 3:5.

23. joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, Matt. 27:39-40. Joh. 8:48-49. 1 Piet. 3:9.
24. joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut". Jes. 53:5,12. Room. 6:10-11.
25. Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Ps. 23:1. 119:176. Jes. 53:6. Hes. 34:5-6. 37:24. Joh. 10:11-12. Hebr. 13:20.