Pietarin ensimmäinen kirje

3 LUKU.

Vaimojen tulee olla miehilleen alamaiset ja puetut sisälliseen kaunistukseen 1–6; miesten tulee osoittaa vaimoilleen kunnioitusta, koska nämä ovat saman armon perillisiä 7. Kaikkien tulee olla rakastavaisia ja tehdä sitä, mikä hyvää on 8–12; silloin ei heidän tarvitse peljätä, vaikka saisivatkin vanhurskauden tähden kärsiä 13–17. Kärsihän Kristuskin, vanhurskas, vääräin puolesta, hän joka on saarnannut vankeudessa oleville hengille ja on korotettu Jumalan oikealle puolelle. Hän tarjoaa nyt kasteen kautta pelastusta kaikille 18–22.

Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 1 Moos. 3:16. 1 Kor. 14:34. Ef. 5:22-23. Kol. 3:18. Tiit. 2:5.
2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, Jes. 3:16. 1 Tim. 2:9. Tiit. 2:3.
4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Room. 2:29. 7:22. 2 Kor. 4:16.
5. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
6. niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. 1 Moos. 18:12.

7. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1 Kor. 7:3. Ef. 5:25. Kol. 3:19. 1 Tess. 4:4.

8. Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Luuk. 6:36. Room. 12:16. 15:5. Fil. 3:15-16.
9. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 3 Moos. 19:18. Sananl. 20:22. Matt. 5:39. 25:34. 1 Kor. 6:7. 1 Tess. 5:15.
10. Sillä:

"joka tahtoo rakastaa elämää
ja nähdä hyviä päiviä,
varjelkoon kielensä pahasta
ja huulensa vilppiä puhumasta, Ps. 34:13-14. Jaak. 1:26.
11. kääntyköön pois pahasta
ja tehköön hyvää,
etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Ps. 37:27. Jes. 1:16-17. Hebr. 12:14. 3 Joh. v.11.
12. Sillä Herran silmät
tarkkaavat vanhurskaita
ja hänen korvansa heidän rukouksiansa,
mutta Herran kasvot ovat
pahantekijöitä vastaan."

13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", Jes. 8:12-13. 51:12. Jer. 1:8. Matt. 5:10. 10:28. 1 Piet. 2:19-20. 4:14-15.
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, Ps. 119:46. Ap.t. 4:8-9.
16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Tiit. 2:8. 1 Piet. 2:12,15,19-20.
17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, Room. 1:4. 5:6. 2 Kor. 13:4. Hebr. 9:15,28.
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 1 Piet. 4:6.
20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. 1 Moos. 6:1,3,14. Room. 2:4.
21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena — joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta — Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, Ef. 5:26. Hebr. 10:22.
22. hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. Ps. 110:1. Room. 8:34. Ef. 1:20-21.