Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

1 LUKU.

Apostoli toivottaa Tessalonikan seurakuntalaisille armoa ja rauhaa 1, kiittää Jumalaa siitä, että he, vaikkakin ahdistettuina, ottivat vastaan evankeliumin, niin että heistä on tullut esikuva kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa 2–10.

Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha! Ap.t. 15:40. 16:1,19. 17:1,14. Room. 1:7. 1 Kor. 1:3. 1 Piet. 1:2.

2. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta Ef. 1:16. Fil. 1:3. 2 Tess. 1:3-4.
3. me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen, 1 Kor. 13:13. Kol. 1:3-5. Hebr. 6:10.
4. tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne: 2 Tess. 2:13.
5. että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella — niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne — 1 Kor. 2:4. 4:20. 1 Tess. 2:13.
6. ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä, Matt. 10:38. Ap.t. 5:41. 13:52. 1 Kor. 4:16. Fil. 3:17. 2 Tess. 3:6-7,9. Hebr. 10:34.
7. niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. 1 Tess. 4:10.
8. Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Room. 1:8.
9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa Joh. 17:3. Ap.t. 26:18. 1 Kor. 12:2. Hebr. 9:14.
10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Matt. 3:7. Ap.t. 1:11. Room. 2:5. 5:9. Fil. 3:20.