Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

4 LUKU.

Paavali kehoittaa tessalonikalaisia edelleenkin varttumaan pyhityksessä 1–8 ja veljellisessä rakkaudessa sekä viettämään hiljaista, ahkeraa elämää 9–12 ja puhuu lohdutuksen sanoja ylösnousemuksesta ja Herran tulemuksesta 13–18.

Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Fil. 1:27. 1 Tess. 2:12.
2. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet.
3. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, 1 Kor. 6:15,18. Ef. 5:3,27. 1 Piet. 1:16.
4. että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, 1 Kor. 7:2.
5. ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; Ps. 79:6. 1 Kor. 15:34. Ef. 4:17-18. Kol. 3:5.
6. ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Ps. 94:1. 1 Kor. 6:8.
7. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. 3 Moos. 19:2. Joh. 17:19. Room. 1:7. 1 Kor. 1:2.
8. Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. Hes. 36:27. Luuk. 10:16. Ef. 4:30.

9. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne; 3 Moos. 19:18. Matt. 22:39. Joh. 13:34. 15:12. Ef. 5:2. 1 Piet. 4:8. 1 Joh. 3:11. 4:21.
10. niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän
11. ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, Ap.t. 20:34. Ef. 4:28. 2 Tess. 3:8,11-12.
12. että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. Kol. 4:5. 1 Piet. 2:12.

13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Ef. 2:12.
14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 1 Kor. 15:13-22.
15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 1 Kor. 15:51-52.
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; Matt. 24:30-31. 2 Tess. 1:7.
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Joh. 12:26. 14:3. 17:24. 1 Tess. 1:10.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.