Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

5 LUKU.

Kristittyjen on valvominen, sillä Herran päivä on tuleva äkkiarvaamatta 1–11; heidän tulee pitää johtajiaan rakkaina ja elää keskenään rauhassa 12, 13, holhota heikkoja ja tehdä kaikille hyvää 14, 15. Apostoli kehoittaa heitä aina iloitsemaan, rukoilemaan ja kiittämään sekä kaikesta valitsemaan sen, mikä hyvää on 16–22. Lopputoivotus ja tervehdys 23–28.

Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Matt. 24:43. Mark. 13:33-34. Luuk. 21:34-35. 2 Piet. 3:10. Ilm. 3:3. 16:15.
3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Jer. 6:14.
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; Ef. 5:8.
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Luuk. 16:8.
6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Room. 13:11-13. 1 Kor. 15:34. Ef. 5:14. 1 Piet. 5:8.
7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Jes. 59:17. Ef. 6:14,17.
9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, Room. 5:9. 1 Tess. 1:10.
10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Room. 14:8-9. 2 Kor. 5:15.
11. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. Hebr. 10:24-25. Juud. v.20.

12. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, 1 Kor. 16:18. Gal. 6:6. Fil. 2:29. 1 Tim. 5:17. Hebr. 13:7,17.
13. sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.

14. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Matt. 18:15. Room. 14:1. Gal. 6:1-2. 2 Tess. 3:15.
15. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. 3 Moos. 19:18. Sananl. 17:13. 20:22. 24:29. Matt. 5:39. Room. 12:17. Gal. 6:10.

16. Olkaa aina iloiset. Luuk. 10:20. Room. 12:12. Fil. 4:4.
17. Rukoilkaa lakkaamatta. Luuk. 18:1. Ef. 6:18. Kol. 4:2.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Ef. 5:20.
19. Henkeä älkää sammuttako, Ef. 4:30. 2 Tim. 1:6.
20. profetoimista älkää halveksuko, 1 Kor. 14:1,39. Ef. 4:11.
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; 1 Kor. 14:29. Fil. 1:10. 1 Joh. 4:1.
22. karttakaa kaikenkaltaista pahaa. 1 Piet. 2:1.

23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. 1 Kor. 1:8. Fil. 4:9. 1 Tess. 3:13. 2 Tess. 3:16.
24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. 1 Kor. 1:9. 10:13. Fil. 1:6. 2 Tess. 3:3.
25. Veljet, rukoilkaa meidän edestämme. Kol. 4:3. 2 Tess. 3:1.

26. Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla. Room. 16:16. 1 Kor. 16:20. 2 Kor. 13:12. 1 Piet. 5:14.
27. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. Kol. 4:16.

28. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Fil. 4:23.