Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle

1 LUKU.

Paavali toivottaa Timoteukselle armoa ja rauhaa 1, 2, kehoittaa häntä neuvomaan eräitä, jotka opettavat väärin, ja osoittaa, kuinka lakia on oikein käytettävä 3–11, kiittää Kristusta Jeesusta siitä, että hänelle, entiselle pilkkaajalle ja vainoojalle, on uskottu evankeliumin palvelus, että Kristus osoittaisi, kuinka pitkämielinen hän on niille, jotka vastedes uskovat 12–17, ja rohkaisee Timoteusta jalosti taistelemaan evankeliumia julistaessaan 18–20.

Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama, Ap.t. 9:15. Gal. 1:1. Kol. 1:27.
2. Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! Ap.t. 16:1. 2 Tim. 1:2. Tiit. 1:4.

3. Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi Gal. 1:6-7. 1 Tim. 6:3-4.
4. eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. 1 Tim. 4:7. 6:4. 2 Tim. 2:16,23. Tiit. 1:14. 3:9.
5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. 5 Moos. 6:5. Matt. 22:37. Room. 13:8-10. Gal. 5:6,14.
6. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, 1 Tim. 6:4,20.
7. tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.
8. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään Room. 7:12.
9. ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, 2 Moos. 21:15. Gal. 3:19. 5:23.
10. haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan — 2 Moos. 21:16.
11. autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. 1 Tess. 2:4.

12. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
13. minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa; Ap.t. 8:3. 9:1. 22:4. 26:9. 1 Kor. 15:9. Gal. 1:13. Fil. 3:6.
14. ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 5:20.
15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Matt. 1:21. 9:13. Mark. 2:17. Luuk. 5:32. 19:10. 1 Joh. 3:5.
16. Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.
17. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen. Room. 16:27. 1 Tim. 6:16.

18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, 1 Tim. 6:12.
19. säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. 1 Tim. 3:9.
20. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. 1 Kor. 5:5. 2 Tim. 2:17. 4:14.