Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle

5 LUKU.

Paavali neuvoo, miten on hairahtuneita nuhdeltava 1, 2 ja leskiä hoidettava 3–8, antaa ohjeita leskien valitsemisesta seurakunnan palvelukseen 9–16 ja osoittaa, kuinka seurakunnan vanhimpia on kunnioitettava 17–18, ojennettava 19–21 ja toimeensa asetettava 22–25.

Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niinkuin isää, nuorempia niinkuin veljiä, 3 Moos. 19:32. 2 Tess. 3:15.
2. vanhoja naisia niinkuin äitejä, nuorempia niinkuin sisaria, kaikessa puhtaudessa.

3. Kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä.
4. Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. Matt. 15:4-5.
5. Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alinomaa, yötä päivää; Luuk. 2:36-37.
6. mutta hekumoitseva on jo eläessään kuollut. Ef. 2:1. Jaak. 5:5.
7. Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomat.
8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. 2 Tim. 3:5. Tiit. 1:16.

9. Luetteloon otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole kuuttakymmentä vuotta nuorempi ja joka on ollut yhden miehen vaimo, 5 Moos. 24:3-4.
10. josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettuja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. 1 Moos. 18:2-4. Joh. 13:14. Hebr. 13:2. 1 Piet. 4:9.
11. Mutta nuoret lesket hylkää; sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, tahtovat he mennä naimisiin,
12. ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hyljänneet.
13. He oppivat kylää kierrellessään vielä laiskoiksikin, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi ja monitouhuisiksi ja sopimattomia puhumaan. Tiit. 2:3.
14. Minä tahdon sentähden, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen. 1 Kor. 7:9.
15. Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. 1 Tim. 1:6.
16. Jos jollakin uskovaisella naisella on leskiä, niin pitäköön niistä huolen, älköönkä seurakuntaa rasitettako, että se voisi pitää huolta oikeista leskistä.

17. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Fil. 2:29. 1 Tess. 5:12-13. Hebr. 13:17.
18. Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut". 5 Moos. 24:14-15. 25:4. Matt. 10:10. 1 Kor. 9:9.

19. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. 5 Moos. 19:15. Matt. 18:16.
20. Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. 5 Moos. 17:13. 19:20. Gal. 2:14. Ef. 5:11. Tiit. 1:13.
21. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta. 1 Tim. 6:13-14.

22. Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. Ap.t. 6:6. 1 Tim. 4:14. 2 Tim. 1:6.
23. Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi.

24. Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin; Gal. 5:19.
25. samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. Matt. 10:26.