Paavalin toinen kirje korinttolaisille

10 LUKU.

Paavali pyytää korinttolaisia käyttäytymään niin, ettei hänen tarvitsisi esiintyä ankarasti heitä kohtaan 1–6, torjuu vastustajainsa väitteen, että hän kirjeissään muka kyllä on mahtava, mutta läsnäollessaan heikko 7–11; ei tahdo kerskata muiden työstä, vaan hänen kerskauksenaan on Herra 12–18.

Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan, Matt. 11:29. Room. 12:1. 1 Kor. 2:3.
2. ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä, aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. 1 Kor. 4:18,21.
3. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;
4. sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Jer. 1:10. 2 Kor. 6:7. Ef. 6:13. 1 Tim. 1:18.
5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle 1 Kor. 1:19.
6. ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. 2 Kor. 2:9.

7. Nähkää, mitä silmäin edessä on. Jos joku on mielessään varma siitä, että hän on Kristuksen oma, ajatelkoon hän edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin olemme mekin. 1 Kor. 7:40. 14:37.
8. Ja vaikka minä jonkun verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut teitä rakentaaksemme eikä kukistaaksemme, en ole häpeään joutuva. Jer. 1:10. Matt. 16:19. 1 Kor. 5:4-5. 2 Kor. 12:6. 13:10.
9. Tämän minä sanon, ettei näyttäisi siltä, kuin peloittelisin teitä kirjeilläni.
10. Sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnäollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista.
11. Joka niin sanoo, ajatelkoon, että samaa, mitä me poissaolevina olemme kirjeissämme sanoissa, samaa me myös olemme läsnäolevina teoissa. 2 Kor. 13:2.

12. Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Sananl. 27:2. 2 Kor. 3:1. 5:12.
13. Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. Room. 12:3. 1 Kor. 12:11. 2 Kor. 11:18. 12:5-6.
14. Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. 1 Kor. 3:5,10. 4:15.
15. Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, Room. 15:20. 2 Tess. 1:3.
16. että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin — tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla. Ap.t. 19:21. Room. 15:24.
17. Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Jes. 65:16. Jer. 9:23-24. 1 Kor. 1:31. Gal. 6:14.
18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Sananl. 27:2. Room. 2:29. 1 Kor. 4:5.