Paavalin toinen kirje korinttolaisille

13 LUKU.

Paavali sanoo tultuaan Korinttoon käyttävänsä ankaruutta niitä kohtaan, jotka synnissä elävät 1–4, ja kehoittaa korinttolaisia koettelemaan itseään, onko Kristus heissä 5–10. Hän lopettaa kirjeensä kehoituksilla, tervehdyksillä ja toivotuksilla 11–13.

Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava. 4 Moos. 35:30. 5 Moos. 17:6. 19:15. Matt. 18:16. Joh. 8:17. 2 Kor. 12:14. 1 Tim. 5:19. Hebr. 10:28.
2. Olen edeltäpäin sanonut ja sanon edeltäpäin niille, jotka ennen ovat syntiä tehneet, ja kaikille muille — niinkuin silloin sanoin, kun olin toista kertaa tykönänne, samoin nytkin, kun olen poissa — etten, kun taas tulen, ole teitä säästävä, 2 Kor. 12:20-21.
3. koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Matt. 10:20.
4. Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta; olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Room. 6:4,8. 2 Kor. 12:10. Gal. 2:20. Fil. 2:7-8. 1 Piet. 3:18. Ilm. 1:18.

5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. Joh. 17:23. Room. 8:9. 1 Kor. 11:28. Kol. 1:27.
6. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä.
7. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa, emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme ikäänkuin ne, jotka eivät koetusta kestä.
8. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta.
9. Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset; sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte. 2 Kor. 11:30. 12:5,9-10.
10. Sentähden minä kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun teidän luonanne ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi. 1 Kor. 4:21. 2 Kor. 2:3. 10:2,8. 12:20-21.

11. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Room. 12:16,18. 15:5,33. 1 Kor. 1:10. Fil. 2:2. 3:15-16. 4:4. Hebr. 12:14. 1 Piet. 3:8.

12. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen. Room. 16:16. 1 Kor. 16:20. 1 Tess. 5:26. 1 Piet. 5:14.

13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.