Paavalin toinen kirje korinttolaisille

5 LUKU.

Paavali haluaa vaihtaa maallisen majansa taivaalliseen ja tätä odottaessaan olla Jumalalle mieliksi 1–10, vakuuttaa toimivansa Herran pelossa voittaakseen sieluja Herralle 11–13. Kristuksen rakkauden vaatimana ja hänen lähettiläänänsä hän toimittaa sovituksen virkaa, jonka Jumala on hänelle uskonut 14–21.

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Job 4:19. 2 Kor. 4:7. Hebr. 8:2. 11:10. 2 Piet. 1:13-14.
2. Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, Room. 8:23. Fil. 3:21.
3. sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Matt. 22:11. Gal. 3:27. Ilm. 3:18. 16:15.
4. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Room. 8:11. 1 Kor. 15:53-54.
5. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. Room. 8:15-16. 2 Kor. 1:22. Ef. 1:13-14. 4:30.
6. Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 1 Aikak. 29:15. Ps. 39:13. 119:19. Hebr. 11:13.
7. sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Joh. 20:29. Room. 8:24-25. 1 Kor. 13:12. 2 Kor. 4:18. Hebr. 11:1. 1 Piet. 1:8. 1 Joh. 3:2.
8. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Fil. 1:23.
9. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.
10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Ps. 62:13. Jer. 17:10. Matt. 16:27. 25:31-32. Joh. 5:29. Ap.t. 17:31. Room. 2:16. 14:10,12. Gal. 6:7. Ef. 6:8. Kol. 3:24-25. Ilm. 22:12.

11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette. Job 31:23. 2 Kor. 4:2. Juud. v.23.
12. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. 2 Kor. 3:1. 10:7-8. 11:12.
13. Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Mark. 3:21. 2 Kor. 11:1,17.

14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; Room. 5:15.
15. ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Room. 6:11-12. 14:7-8. 1 Kor. 6:19. Gal. 2:20. 1 Tess. 5:10. 1 Tim. 2:6. Hebr. 2:9. 1 Piet. 4:2.
16. Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Matt. 12:50. Gal. 3:28.
17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Jes. 43:18-19. Room. 8:10. Gal. 5:6. 6:15. Kol. 3:11. Ilm. 21:5.
18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Room. 5:10. 2 Kor. 3:6. 1 Joh. 2:2. 4:10.
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ps. 32:2. Room. 3:24-25. 4:8. Kol. 1:20.
20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Jes. 52:7. 1 Kor. 4:1.
21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jes. 53:6,9,12. Joh. 8:46. Room. 5:19. 8:3. 1 Kor. 1:30. Gal. 3:13. Fil. 3:9. Hebr. 4:15. 1 Piet. 2:22. 1 Joh. 3:5.