Toinen Samuelin Kirja

23 LUKU.

Daavidin viimeiset sanat. Daavidin sankarit.

Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat:

Näin puhuu Daavid, Iisain poika,
näin puhuu korkealle korotettu mies,
Jaakobin Jumalan voideltu,
ihana Israelin ylistysvirsissä:
2. "Herran Henki on puhunut minulle,
ja hänen sanansa on minun kielelläni; Matt. 22:43. Ap.t. 1:16.
3. Israelin Jumala on sanonut,
Israelin kallio on puhunut minulle:
'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti,
joka hallitsee Jumalan pelossa, Ps. 72:1. Jes. 11:2. Jer. 23:5. 33:15.
4. hän on niinkuin huomenhohde
auringon noustessa pilvettömänä aamuna,
kun maa kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen'. Job 22:28. Ps. 72:6. 97:11.
5. Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä?
Sillä hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton,
kaikin puolin taatun ja vakaan.
Hän antaa versoa minulle kaiken autuuden
ja kaiken ilon. 2 Sam. 7:12.
6. Mutta kaikki kelvottomat ovat
niinkuin poisviskatut orjantappurat,
joihin ei käsin tartuta.
7. Ja jos jonkun on koskettava niihin,
varustautuu hän raudalla ja keihäänvarrella;
sitten ne tulella poltetaan, siinä missä ovat."

8. Nämä ovat Daavidin sankarien nimet:

Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien päällikkö, hän, joka heilutti keihästään[1] kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa.
[1] v. 8 sanat: joka heilutti keihästään 1. Aikak. 11:11 mukaan. 1 Aikak. 11:10.

9. Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, 1 Aikak. 27:4.
10. mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä; väki kääntyi vain hänen jälkeensä ryöstämään.

11. Hänen jälkeensä Samma, Aagen poika, hararilainen. Kerran olivat filistealaiset kokoontuneet yhteen joukkoon, ja siellä oli peltopalsta, kokonaan hernettä kasvamassa. Ja väki pakeni filistealaisia,
12. mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastetuksi ja voitti filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton.

13. Kerran lähti kolme niistä kolmestakymmenestä päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adullamin luolalle. Ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. 1 Sam. 22:1. 2 Sam. 5:18.
14. Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Beetlehemissä.
15. Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi: "Jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Beetlehemin kaivosta, joka on portin edustalla!"
16. Silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Beetlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle
17. ja sanoi: "Pois se! Herra varjelkoon minut sitä tekemästä. Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla." Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa.

18. Abisai, Jooabin veli, Serujan poika, oli niiden kolmen päällikkö; hän heilutti keihästään kolmensadan kaatuneen yli. Ja hän oli kuulu niiden kolmen joukossa.
19. Hän oli arvossa pidetty niiden kolmen joukossa ja oli heidän päämiehensä, mutta ei hän vetänyt vertoja niille kolmelle.

20. Benaja, Joojadan poika, joka oli urhoollisen ja suurista teoistaan kuuluisan miehen poika, oli kotoisin Kabseelista. Hän surmasi ne kaksi mooabilaista sankaria, ja hän laskeutui alas ja tappoi lumituiskun aikana leijonan kaivoon.
21. Myöskin surmasi hän egyptiläisen miehen, sen uhkean miehen. Egyptiläisellä oli keihäs kädessä, mutta hän meni häntä vastaan ainoastaan sauva kädessä. Ja hän tempasi keihään egyptiläisen kädestä ja tappoi hänet hänen omalla keihäällään.
22. Tällaisia teki Benaja, Joojadan poika. Ja hän oli kuulu niiden kolmen urhon joukossa.
23. Hän oli arvossa pidetty niiden kolmenkymmenen joukossa, mutta ei hän vetänyt vertoja niille kolmelle. Ja Daavid asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi.

24. Niiden kolmenkymmenen joukossa oli Asael, Jooabin veli; Elhanan, Doodon poika, Beetlehemistä; 1 Aikak. 27:7.
25. harodilainen Samma; harodilainen Elika;
26. pleettiläinen Heles; tekoalainen Iira, Ikkeksen poika; 1 Aikak. 27:9.
27. anatotilainen Abieser; huusalainen Mebunnai;
28. ahohilainen Salmon; netofalainen Maharai; 1 Aikak. 27:13.
29. netofalainen Heeleb, Baanan poika; Ittai, Riibain poika, benjaminilaisten Gibeasta;
30. piratonilainen Benaja; Hiddai Nahale-Gaasista; 1 Aikak. 27:14.
31. arabalainen Abi-Albon; barhumilainen Asmavet;
32. saalbonilainen Eljahba; Bene-Jaasen; Joonatan;
33. hararilainen Samma; ararilainen Ahiam, Sararin poika;
34. Elifelet, Ahasbain poika, joka oli erään maakatilaisen poika; giilolainen Eliam, Ahitofelin poika; 2 Sam. 15:12.
35. karmelilainen Hesrai; arabilainen Paarai;
36. Jigal, Naatanin poika, Soobasta; gaadilainen Vaani;
37. ammonilainen Selek; beerotilainen Naharai, Jooabin, Serujan pojan, aseenkantaja;
38. jeteriläinen Iira; jeteriläinen Gaareb;
39. heettiläinen Uuria. Kaikkiaan kolmekymmentä seitsemän. 2 Sam. 11:3,6.