Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille

3 LUKU.

Paavali kehoittaa tessalonikalaisia rukoilemaan, että evankeliumi nopeasti leviäisi 1, 2, toivottaa heille Herralta voimaa ja kärsivällisyyttä 3–5, vaatii kurittomia järjestykseen ja ahkeruuteen 6–13, käskee neuvomaan tottelemattomia kuin veljiä 14, 15 ja lopettaa kirjeensä toivotuksilla ja tervehdyksellä 16–18.

Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, Matt. 9:38. Ef. 6:18-19. Kol. 4:3. 1 Tess. 5:25.
2. ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. Ap.t. 2:40. Room. 10:16. 15:30-31.

3. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Joh. 17:15. 1 Kor. 1:9. 10:13. 1 Tess. 5:24.
4. Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme. 2 Kor. 7:16.
5. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

6. Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. Room. 16:17. 1 Kor. 5:9-13. 1 Tess. 5:14. Tiit. 3:10. 2 Joh. v.10.
7. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, 1 Kor. 4:16. 11:1. 1 Tess. 1:6. 2:9-10.
8. emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi; Ap.t. 18:3. 20:34. 1 Kor. 4:12. 2 Kor. 11:9. 12:13. 1 Tess. 2:9.
9. ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. Matt. 10:10. 1 Kor. 4:16. 9:4-5. Fil. 3:17. 1 Tess. 1:6. 2:7,10.
10. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. 1 Moos. 3:19.
11. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. 1 Piet. 4:15.
12. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Ef. 4:28. 1 Tess. 4:11.
13. Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. Gal. 6:9.

14. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Matt. 18:17. 1 Kor. 5:11.
15. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä. Gal. 6:1.
16. Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. Room. 15:33. 16:20. 2 Kor. 13:11. Fil. 4:9. 1 Tess. 5:23.

17. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni; näin minä kirjoitan. 1 Kor. 16:21. Kol. 4:18.

18. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.