Paavalin toinen kirje Timoteukselle

1 LUKU.

Paavali toivottaa Timoteukselle armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää Jumalaa hänen tähtensä ja ilmaisee halunsa nähdä häntä 3–5, kehoittaa häntä kärsimään vaivaa evankeliumin tähden 6–12 ja pysymään puhtaassa opissa 13, 14, valittaa useiden luopumusta ja kiittää Onesiforuksen uskollisuutta 15–18.

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
2. rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! Ap.t. 16:1. 1 Tim. 1:2.

3. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omallatunnolla — samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin, Ap.t. 23:1. 24:14-15. Ef. 1:16. Fil. 1:3. 3:5-6. 1 Tess. 1:2. 3:10.
4. haluten, muistaessani kyyneleitäsi, saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla —
5. kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikellä ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. Ap.t. 16:1. 2 Tim. 3:15.

6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. 1 Tim. 4:14.
7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Room. 8:15.
8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, Room. 1:16. Ef. 3:1. Fil. 4:14. 2 Tim. 2:3. Filem. v.9.
9. hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, Room. 8:28. 9:11-12. Ef. 1:4. 1 Tess. 4:7. Tiit. 1:2. 3:4-6.
10. mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, Jes. 25:8. Room. 16:25-26. 1 Kor. 15:55-56. Ef. 1:9. Kol. 1:26. Hebr. 2:14.
11. jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. Ap.t. 9:15. 13:2. 22:21. Gal. 1:15-16. 2:8-9. Ef. 3:8. 1 Tim. 2:7.
12. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Ps. 16:5. Ef. 3:1. Fil. 1:6.

13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 1 Tim. 6:3. 2 Tim. 3:14.
14. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. 1 Kor. 3:16. 1 Tim. 6:20.

15. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes. Ap.t. 19:10. 2 Tim. 4:10,16.
16. Antakoon Herra laupeutta Onesiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt; Matt. 25:36. 2 Tim. 4:19.
17. vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut. Ap.t. 28:30.
18. Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät. Matt. 5:7. Juud. v.21.