Paavalin toinen kirje Timoteukselle

4 LUKU.

Paavali kehoittaa juhlallisesti Timoteusta olemaan ahkera ja uskollinen virassaan 1–5, sanoo lähtönsä piakkoin tulevan ja turvallisesti menevänsä kuolemaan 6–8, pyytää Timoteusta pian tulemaan Markuksen kanssa luokseen, kun Deemas oli hänet jättänyt, eikä hänen luonaan enää ollut muita kuin Luukas 9–13, varoittaa Timoteusta Aleksanderista ja sanoo saaneensa Herralta apua oikeudessa 14–18. Tervehdykset ja lopputoivotus 19–22.

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: Ap.t. 10:42. Room. 14:9. 1 Piet. 4:5.
2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Ap.t. 20:20,31. 2 Tim. 2:25.
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 1 Tim. 4:1.
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. 2 Tess. 2:10-11. 1 Tim. 1:4. 4:7.
5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Ap.t. 21:8. Ef. 4:11. 2 Tim. 1:8. 2:3.

6. Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Fil. 1:23. 2:17. 2 Piet. 1:14.
7. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ap.t. 20:24. 1 Kor. 9:24-25. Fil. 3:14. 1 Tim. 6:12. Hebr. 12:1.
8. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. 1 Piet. 5:4. Jaak. 1:12. Ilm. 2:10.

9. Koeta päästä pian tulemaan luokseni.
10. Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Kol. 4:14.
11. Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. Ap.t. 15:37. Kol. 4:10.
12. Mutta Tykikuksen minä olen lähettänyt Efesoon. Ef. 6:21. Kol. 4:7. Tiit. 3:12.
13. Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Trooaaseen Karpuksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit.

14. Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. 2 Sam. 3:39. Ps. 28:4. 1 Tim. 1:20.
15. Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme.
16. Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako. 2 Tim. 1:15.
17. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. Ps. 22:22. Dan. 6:22. Ap.t. 23:11. 27:23-24.
18. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. Matt. 6:13. 1 Piet. 4:11.

19. Tervehdys Priskalle ja Akylaalle ja Onesiforuksen huonekunnalle. Ap.t. 18:2. Room. 16:3. 1 Kor. 16:19. 2 Tim. 1:16.
20. Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan. Ap.t. 19:22. 20:4,15. 21:29. Room. 16:23.
21. Koeta päästä tulemaan ennen talvea. Tervehdyksen lähettävät sinulle Eubulus ja Pudes ja Linus ja Klaudia ja kaikki veljet.

22. Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne. Filem. v.25.