Viides Mooseksen Kirja

33 LUKU.

Mooseksen siunaus.

Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa; 1 Moos. 49:1.
2. hän sanoi:

"Herra tuli Siinailta,
Seiristä hän nousi loistaen heille;
hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta,
hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta;
hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli. Dan. 7:10. Hab. 3:3. Ap.t. 7:53. Gal. 3:19.
3. Hän rakastaa kansoja;
kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi.
He asettuvat sinun jalkojesi juureen,
ottavat oppia sinun sanoistasi.


4. Mooses antoi meille lain,
perintönä Jaakobin seurakunnalle.
5. Ja Herra tuli kuninkaaksi Jesurunissa[1],
kun kansan päämiehet kokoontuivat,
kaikki Israelin sukukunnat.
[1] Vrt. muistutus 5. Moos. 32:15.


6. Ruuben eläköön, älköön hän kuolko;
mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko."

7. Ja tämän hän sanoi Juudasta:

"Kuule, Herra, Juudan huuto
ja tuo hänet kansansa luo.
Hän sen puolesta käsillänsä taisteli;
ole sinä apuna hänen vihollisiansa vastaan."

8. Ja Leevistä hän sanoi:

"Sinun tummimisi ja uurimisi[2]
olkoot sinun hurskaasi omat,
sen miehen, jota sinä Massassa koettelit,
jonka kanssa sinä riitelit Meriban veden luona,
[2] Vrt. muistutus 2. Moos. 28:30. 2 Moos. 17:7. 28:30. 4 Moos. 20:13.
9. joka sanoi isästänsä ja äidistänsä:
'Minä en heitä nähnyt',
ja joka ei tunnustanut veljiään omiksensa
eikä tuntenut omia lapsiansa.
Sillä he noudattivat sinun sanaasi
ja pysyivät sinun liitossasi. 2 Moos. 32:25. Matt. 10:37. 19:29. Luuk. 14:26.
10. He opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille
ja Israelille sinun lakiasi;
he panevat suitsutusta sinun eteesi
ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi.
11. Siunaa, Herra, hänen voimansa,
ja olkoon hänen kättensä työ sinulle otollinen.
Ruhjo hänen vastustajiensa lanteet
ja hänen vihamiehensä niin, että eivät enää nouse."

12. Benjaminista hän sanoi:

"Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa;
Herra suojelee häntä aina
ja asuu hänen kukkulainsa välissä".

13. Ja Joosefista hän sanoi:

"Herra siunatkoon hänen maansa
kalleimmalla, kasteella, joka tulee taivaasta,
kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta,
14. kalleimmalla, minkä aurinko antaa,
kalleimmalla, minkä kuun vaiheet tuottavat,
15. kalleimmalla, mikä tulee
ikuisten vuorien huipuilta,
kalleimmalla, mikä tulee ikikukkuloilta,
16. kalleimmalla, minkä maa kasvaa,
ja kaikella, mitä siinä on,
ja mielisuosiollaan, hän, joka pensaassa asui.
Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle,
hänen päälaellensa,
hänen, joka on ruhtinas veljiensä joukossa. 2 Moos. 3:2. Ap.t. 7:30.
17. Uljas on hänen härkiensä esikoinen,
sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet;
niillä se puskee kumoon kansat,
kaikki tyynni maan ääriin saakka.
Sellaisia ovat Efraimin kymmenet tuhannet,
sellaisia Manassen tuhannet." 4 Moos. 23:22. 24:8.

18. Ja Sebulonista hän sanoi:

"Iloitse, Sebulon, kun liikkeelle lähdet,
ja sinä, Isaskar, majoissasi.
19. He kutsuvat kansoja vuorellensa,
siellä he uhraavat oikeita uhreja.
Sillä he imevät merten rikkauden
ja hiekkaan kätketyt aarteet."

20. Ja Gaadista hän sanoi:

"Kiitetty olkoon hän, joka on niin laajentanut Gaadin.
Niinkuin naarasleijona hän asettuu leposijaansa
ja raatelee sekä käsivarren että päälaen.
21. Hän katsoi itsellensä parhaan osan maata,
sillä siellä oli hänelle johtajan osa varattu.
Mutta hän tuli kansan päämiesten kanssa,
pani toimeen Herran vanhurskauden
ja hänen tuomionsa yhdessä muun Israelin kanssa." 4 Moos. 32:16.

22. Ja Daanista hän sanoi:

"Daan on nuori leijona,
joka syöksyy esiin Baasanista".

23. Ja Naftalista hän sanoi:

"Naftali on kylläinen mielisuosiosta
ja täynnä Herran siunausta.
Lännen ja etelän hän omaksensa ottakoon."

24. Ja Asserista hän sanoi:

"Siunattu olkoon Asser poikien joukossa.
Olkoon hän veljiensä lemmikki,
ja kastakoon hän jalkansa öljyyn.
25. Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi;
ja niinkuin sinun päiväsi,
niin olkoon sinun voimasikin.
26. Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala,
joka kulkee taivasten yli sinun apunasi
ja korkeudessaan pilvien päällitse.
27. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala,
sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.
Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi,
hän sanoi: 'Hävitä!' Ps. 90:1.
28. Näin Israel asuu turvassa,
Jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa,
jonka taivaskin tiukkuu kastetta. Jer. 23:6. 33:16.
29. Autuas olet sinä, Israel;
kuka on sinun vertaisesi!
Sinä olet kansa, jota Herra auttaa,
hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi,
sinun miekkasi ja korkeutesi.
Vihollisesi mielistelevät sinua,
ja sinä astut heidän kukkuloillansa."