Aamos

1 LUKU.

Ennustus Damaskoa, Filisteaa, Tyyroa, Edomia ja Ammonia vastaan.

Aamoksen sanat, hänen, jolla oli lammaslaumoja Tekoassa; mitä hän näyssä näki Israelista Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä ja Jerobeamin, Jooaan pojan, Israelin kuninkaan, päivinä, kaksi vuotta ennen maanjäristystä. Aam. 7:14. Sak. 14:5.
2. Ja hän sanoi:

Herra ärjyy Siionista,
hän jylisee Jerusalemista,
ja paimenten laitumet lakastuvat,
ja Karmelin laki kuivuu. Jer. 25:30. Hoos. 11:10. Jooel 3:16.


3. Näin sanoo Herra:
Damaskon kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska he ovat puineet Gileadin
rautaisilla puimaäkeillä, Jes. 17:1. Jer. 49:23.
4. sentähden minä lähetän tulen
Hasaelin linnaa vastaan,
ja se kuluttaa Benhadadin palatsit. 2 Kun. 13:3. Jer. 49:27.
5. Minä särjen Damaskon salvat,
ja minä hävitän Bikat-Aavenin asukkaat
ja Beet-Edenin valtikanpitäjät,
ja Aramin kansa viedään
pakkosiirtolaisuuteen Kiiriin,
sanoo Herra. 2 Kun. 16:9. Aam. 9:7.


6. Näin sanoo Herra:
Gassan kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska he ovat vieneet pakkosiirtolaisuuteen
ja luovuttaneet Edomille kaiken väen, 2 Aikak. 21:16. Jer. 47:5.
7. sentähden minä lähetän tulen
Gassan muuria vastaan,
ja se kuluttaa sen palatsit.
8. Minä hävitän Asdodin asukkaat
ja Askelonin valtikanpitäjät,
ja minä käännän käteni Ekronia vastaan,
ja filistealaisten tähteet hukkuvat,
sanoo Herra, Herra. Jer. 25:20.


9. Näin sanoo Herra:
Tyyron kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska he ovat luovuttaneet kaiken väen
pakkosiirtolaisina Edomille
eivätkä ole muistaneet veljesliittoa, Jes. 23:1. Hes. 28:1. Jooel 3:4.
10. sentähden minä lähetän tulen
Tyyron muuria vastaan,
ja se kuluttaa sen palatsit. Jer. 47:4. Hes. 26:3. 27:2.


11. Näin sanoo Herra:
Edomin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska se on vainonnut miekalla veljeänsä
ja tukahduttanut kaiken armahtavaisuuden
ja pitänyt ikuista vihaa
ja säilyttänyt kiukkunsa ainaisesti, 1 Moos. 27:40. 4 Moos. 20:20. Jes. 34:5. Jer. 49:7. Hes. 25:12. Obad. v.10.
12. sentähden minä lähetän tulen Teemania vastaan,
ja se kuluttaa Bosran palatsit.


13. Näin sanoo Herra:
Ammonilaisten kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska he ovat halkaisseet Gileadin raskaat vaimot,
laajentaakseen aluettansa, Jer. 49:1. Hes. 25:2.
14. sentähden minä sytytän tulen
Rabban muuria vastaan,
ja se kuluttaa sen palatsit,
sotahuudon kaikuessa sodan päivänä,
myrskyn pauhatessa rajuilman päivänä.
15. Ja heidän kuninkaansa
vaeltaa pakkosiirtolaisuuteen,
hän ja hänen ruhtinaansa kaikki tyynni,
sanoo Herra.