Aamos

2 LUKU.

Ennustus Mooabia, Juudaa ja Israelia vastaan.

Näin sanoo Herra:
Mooabin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska se on polttanut Edomin kuninkaan luut kalkiksi, Hes. 25:8.
2. sentähden minä lähetän tulen Mooabia vastaan,
ja se kuluttaa Kerijotin palatsit.
Ja Mooab kuolee sodan melskeessä,
sotahuudon ja pasunan pauhinassa. Jes. 15:1. Jer. 48:1.
3. Ja minä hävitän tuomarin sen keskeltä,
ja kaikki sen päämiehet minä tapan
yhdessä sen kanssa,
sanoo Herra.


4. Näin sanoo Herra:
Juudan kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Koska he ovat hyljänneet Herran lain
eivätkä ole pitäneet hänen käskyjänsä,
vaan heidän valhejumalansa,
joiden perässä jo heidän isänsä kulkivat,
ovat heidät vietelleet, Tuom. 2:11.
5. sentähden minä lähetän tulen Juudaa vastaan,
ja se kuluttaa Jerusalemin palatsit.


6. Näin sanoo Herra:
Israelin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden
minun päätökseni on peruuttamaton.
Sillä he myyvät hurskaan rahasta
ja köyhän kenkäparista, Aam. 8:6.
7. polkevat maan tomuun vaivaisten pään
ja vääntävät mutkaiseksi nöyrien tien.
Ja poika ja isä käyvät saman naisen pariin
häväisten minun pyhän nimeni. Aam. 8:4.
8. He loikovat pantiksi otetuilla vaatteilla
jokaisen alttarin ääressä
ja juovat sakotettujen viiniä
jumalansa huoneessa. 2 Moos. 22:26. 5 Moos. 24:12.

9. Ja kuitenkin minä hävitin heidän edestänsä amorilaiset, jotka olivat korkeakasvuiset kuin setrit ja vahvat kuin tammet, ja minä hävitin niiden hedelmän ylhäältä ja niiden juuret alhaalta. 4 Moos. 21:24. 5 Moos. 2:33. Joos. 24:8. Tuom. 11:23.
10. Ja minä johdatin teidät Egyptin maasta ja kuljetin teitä erämaassa neljäkymmentä vuotta, että saisitte ottaa omaksenne amorilaisten maan. 2 Moos. 12:51. 14:21.


11. Ja minä herätin teidän pojistanne profeettoja
ja nuorukaisistanne nasiireja.
Vai eikö niin ole, te israelilaiset?
sanoo Herra.
12. Mutta te juotitte nasiireille viiniä,
ja profeettoja te kielsitte sanoen:
"Älkää ennustako". 4 Moos. 6:2. Tuom. 13:5,14. Jes. 30:10. Jer. 11:21. Aam. 7:13.


13. Katso, minä rusennan teidät alallenne,
niinkuin täyteen kuormattu puimajyrä
rusentaa lyhteet.
14. Silloin nopeakaan ei pääse pakoon,
ei väkevällä ole apua voimastaan,
eikä sankari pelasta henkeänsä; Ps. 33:17. 147:10. Jer. 46:6.
15. jousimies ei kestä paikallansa,
nopeajalkainen ei pelastu,
eikä ratsumies pelasta henkeänsä.
16. Ja sankareista rohkein
pakenee alasti sinä päivänä,
sanoo Herra.