Aamos

3 LUKU.

Profeetan täytyy puhua, koska Herra sitä vaatii. Israelin valitseminen ja rankaiseminen.

Kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelilaiset, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta, sanoen:


2. Ainoastaan teidät minä olen valinnut
kaikista maan sukukunnista;
sentähden minä kostan teille
kaikki teidän pahat tekonne. 2 Moos. 19:5. 5 Moos. 4:20. Ps. 147:19.
3. Kulkeeko kaksi yhdessä,
elleivät ole keskenänsä sopineet?
4. Ärjyykö leijona metsässä,
ellei sillä ole raadeltavaa?
Kiljuuko nuori leijona luolastansa,
ellei se ole saalista saanut?
5. Käykö lintu maassa paulaan,
ellei sen varalle ole pyydystä pantu?
Nouseeko paula maasta
saaliin siihen tarttumatta?
6. Puhalletaanko pasunaan kaupungissa,
niin ettei kansa peljästy?
Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta,
jota ei Herra ole tuottanut? Jes. 45:7. Jer. 11:11. Valit. 3:38. Miika 1:12.
7. Sillä ei Herra, Herra, tee mitään
ilmoittamatta salaisuuttaan
palvelijoillensa profeetoille. 1 Moos. 18:17.
8. Leijona ärjyy:
kuka ei pelkäisi?
Herra, Herra puhuu:
kuka ei ennustaisi?


9. Julistakaa Asdodin palatseille
ja Egyptin maan palatseille ja sanokaa:
Kokoontukaa Samarian vuorille ja katsokaa,
mikä suuri meteli on sen keskellä
ja mikä sorto sen sisällä.
10. He eivät ymmärrä tehdä sitä,
mikä oikein on, sanoo Herra;
he kokoovat väkivaltaa ja sortoa palatseihinsa.
11. Sentähden, näin sanoo Herra, Herra:
Vihollinen on oleva kaikkialla maassa,
ja hän kukistaa sinun linnoituksesi,
ja sinun palatsisi ryöstetään.


12. Näin sanoo Herra:
Niinkuin paimen saa pelastetuksi leijonan kidasta
pari sääriluuta tai kappaleen korvaa,
niin pelastuu israelilaisiakin,
niitä, jotka istuvat Samariassa
sohvankulmassa ja kirjosilkkisellä leposijalla.
13. Kuulkaa ja todistakaa
Jaakobin heimoa vastaan,
sanoo Herra, Herra, Jumala Sebaot:
14. Sinä päivänä, jona minä kostan Israelille
hänen rikoksensa,
minä kostan myös Beetelin alttareille,
niin että alttarinsarvet hakataan irti
ja putoavat maahan. 1 Kun. 12:33. 2 Kun. 23:15.
15. Ja minä sorran maahan
talvihuoneen ja kesähuoneen,
ja norsunluuhuoneet kukistuvat,
ja paljoista huoneista tulee loppu,
sanoo Herra. 1 Kun. 22:39. Jer. 36:22.