Aamos

5 LUKU.

Itkuvirsi Israelista. Oikea ja väärä Herran palvelus. Tuleva Herran päivä. Pakkosiirtolaisuus.

Kuulkaa tämä Herran sana,
itkuvirsi, jonka minä viritän teistä,
te Israelin heimo.


2. Kaatunut on neitsyt Israel
eikä enää nouse;
hän viruu kaadettuna maassansa,
eikä ole, kuka hänet nostaisi.
3. Sillä näin sanoo Herra, Herra:
Kaupunkiin, josta ennen lähti tuhat,
jää jäljelle sata;
ja josta lähti sata,
siihen jää kymmenen jäljelle,
Israelin heimoa.
4. Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle:
Etsikää minua, niin te saatte elää. Sananl. 4:4.
5. Älkää etsikö Beeteliä,
älkää menkö Gilgaliin
älkääkä vaeltako Beersebaan.
Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen,
ja Beetel joutuu tuhon omaksi. Hoos. 4:15. Aam. 4:4.
6. Etsikää Herraa, niin te saatte elää,
ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen
ja kuluttaisi sitä
eikä olisi sammuttajaa Beetelillä —
7. te, jotka muutatte oikeuden koiruohoksi
ja vanhurskauden maahan kukistatte. Aam. 6:12.


8. Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan
ja muuttaa synkeyden aamuksi
ja pimentää päivän yöksi
ja kutsuu kokoon meren vedet
ja vuodattaa ne maan pinnalle —
Herra on hänen nimensä, Job 9:9. 38:31. Jes. 13:10. Aam. 4:13. 9:6.
9. hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen,
ja niin tulee hävitys linnoitukseen.
10. He vihaavat sitä,
joka portissa oikeutta puoltaa,
ja totuuden puhuja on heille kauhistus.
11. Sentähden, koska te poljette vaivaista
ja otatte häneltä viljaveroa,
niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä,
te ette niissä asu;
vaikka te istutatte ihania viinitarhoja,
te ette niistä viiniä juo. 5 Moos. 28:30,38. Aam. 9:14. Sef. 1:13.
12. Sillä minä tiedän,
että teidän rikoksenne ovat monet
ja teidän syntinne raskaat:
te vainoatte vanhurskasta
ja otatte lahjuksia
ja väännätte vääräksi portissa köyhäin asian.
13. Sentähden ymmärtäväinen vaikenee
tänä aikana, sillä se on paha aika. Sananl. 10:19.


14. Etsikää hyvää, älkääkä pahaa,
että te eläisitte.
Silloin Herra, Jumala Sebaot,
on oleva teidän kanssanne,
niinkuin te sanotte.
15. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää
ja saattakaa oikeus voimaan portissa:
ehkäpä Herra, Jumala Sebaot,
armahtaa Joosefin jäännöstä. Ps. 34:15. 97:10. Room. 12:9.


16. Sillä näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Herra:
Kaikilla toreilla on valitus,
kaikilla kaduilla sanotaan: "Voi! Voi!"
Peltomiehiä kutsutaan surun viettoon
ja itkuvirren taitajia valittajaisiin. Jer. 9:17.
17. Ja kaikissa viinitarhoissa on valitus,
sillä minä käyn sinun keskitsesi,
sanoo Herra. Jes. 5:19. Jer. 17:15. 30:7. Jooel 2:2,11. Sef. 1:14.


18. Voi teitä, jotka toivotte
Herran päivän tulemista.
Miksi hyväksi on teille Herran päivä?
Se on oleva pimeys, eikä valkeus —
19. ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa
ja häntä kohtaisi karhu,
tahi joku tulisi kotiin
ja nojaisi kätensä seinään
ja häntä pistäisi käärme.
20. Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus,
eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?


21. Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne
enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. 3 Moos. 26:31. Jes. 1:11. Jer. 6:20. 7:22.
22. Sillä vaikka te tuotte minulle
polttouhreja ja ruokauhrejanne,
eivät ne minulle kelpaa,
enkä minä katso teidän yhteysuhrienne,
syöttövasikkainne, puoleen. Sananl. 15:8. 21:27.
23. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina,
en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa.
24. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi
ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro.


25. Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja
minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena,
te Israelin heimo? Ap.t. 7:42.
26. Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia
ja Kijjunin-kuvianne,
tähtijumalaanne,
sitä, jonka te olette itsellenne tehneet. 5 Moos. 32:17.


27. Sentähden minä vien teidät
pakkosiirtolaisuuteen
tuolle puolelle Damaskon,
sanoo Herra.
Jumala Sebaot on hänen nimensä.