Paavalin kirje efesolaisille

1 LUKU.

Apostoli toivottaa lukijoilleen armoa ja rauhaa 1, 2, ylistää Jumalaa, joka on Kristuksessa meidät siunannut, niinkuin hän on meidät hänessä valinnut ja ottanut lapsiksensa, yhdistääkseen kaikki hänessä yhdeksi 3–14, kiittää Jumalaa heidän uskostaan ja rakkaudestaan ja rukoilee heille yhä enemmän valoa näkemään, kuinka suuri heidän toivomansa perinnön kirkkaus on ja kuinka ylenpalttinen Jumalan voima, hänen, joka herätti Kristuksen kuolleista ja korotti hänet oikealle puolellensa 15–23.

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Ap.t. 18:19. 19:1. Room. 1:7. 1 Kor. 1:2. 2 Kor. 1:1.
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Gal. 1:3. 2 Piet. 1:2.

3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 2 Kor. 1:3. 1 Piet. 1:3.
4. niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, Luuk. 1:75. Joh. 15:16. 17:24. Room. 8:29-30. Ef. 5:27. Kol. 1:22. 2 Tess. 2:13. 2 Tim. 1:9. Tiit. 2:12.
5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, Joh. 1:12. Gal. 4:5.
6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, Matt. 3:17.
7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ap.t. 20:28. Kol. 1:14,20. Hebr. 9:12,14. 1 Piet. 1:18-19.
8. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, Kol. 1:9.
9. tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä — Room. 16:25-26. Ef. 3:9. Kol. 1:26. 1 Piet. 1:20.
10. siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, — oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Gal. 4:4. Kol. 1:16,20.
11. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, Room. 8:17,28. Gal. 4:7. Ef. 3:11. Kol. 1:12.
12. että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.
13. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, Room. 8:15-16. 2 Kor. 5:5. Ef. 4:30.
14. sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi — hänen kirkkautensa kiitokseksi. 2 Moos. 19:5. 5 Moos. 7:6. Room. 8:23. 2 Kor. 1:22. Tiit. 2:14. 1 Piet. 2:9.

15. Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, Kol. 1:3-4. 1 Tess. 1:2-3. 2 Tess. 1:3.
16. en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, Room. 1:9. Fil. 1:3-4.
17. anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 5 Moos. 33:3-4.
19. ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme — sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 2 Kor. 13:4.
20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, Ps. 110:1. Ap.t. 2:34-35. 1 Kor. 15:25. Kol. 3:1. Hebr. 1:3,13. 1 Piet. 3:22.
21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Fil. 2:9. Kol. 2:10.
22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, Ps. 8:7. Matt. 28:18. 1 Kor. 15:25-27. Ef. 4:15. 5:23. Kol. 1:18. Hebr. 2:8.
23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Room. 12:5. 1 Kor. 12:27. Ef. 4:10.