Paavalin kirje efesolaisille

2 LUKU.

Sekä pakanat että juutalaiset, jotka kaikki olivat synteihin kuolleet, Jumala on armossaan eläviksi tehnyt Kristuksessa 1–10. Pakanat, jotka ennen olivat ilman Kristusta ja ilman Jumalaa, ovat Kristuksen veressä päässeet osallisiksi lupauksesta ja tulleet yhdessä juutalaisten kanssa Jumalan perheeksi ja hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on Kristus 11–22.

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, Kol. 2:13.
2. joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, Joh. 8:44. 14:30. Ef. 6:12. Kol. 1:13. 3:6-7. Tiit. 3:3.
3. joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; Joh. 3:6.
4. mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, Room. 10:12.
5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut — Luuk. 15:24. Room. 5:8. 6:4-5,13. 8:10. Kol. 2:12-13.
6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja — Room. 3:24. 6:23. Gal. 2:16. Tiit. 3:5.
9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Room. 3:20,27. 4:2-3. 9:11. 11:6. 1 Kor. 1:29-30. 2 Tim. 1:9.
10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ps. 100:3. Ef. 1:4. 4:24. Tiit. 2:14.

11. Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi — 1 Kor. 12:2. Ef. 5:8.
12. että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; Room. 9:4.
13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, Jes. 9:6. Joh. 10:16. 16:33. Ap.t. 10:36. Room. 5:1. Gal. 3:28. Kol. 1:20.
15. kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, 2 Kor. 5:17. Gal. 6:15. Kol. 2:14.
16. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; Jes. 52:7. 57:19.
18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Joh. 10:9. 14:6. Room. 5:2. Ef. 3:12. Hebr. 4:16. 10:19-20.
19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, Ef. 3:6. Fil. 3:20. Hebr. 12:22-23.
20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, Ps. 118:22. Jes. 28:16. Matt. 16:18. 21:42. 1 Kor. 3:9-11. Ef. 3:5. 1 Piet. 2:4-5. Ilm. 21:14.
21. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 1 Kor. 3:16-17. 6:19. 2 Kor. 6:16. Ef. 4:16.
22. ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. 1 Piet. 2:5.