Paavalin kirje filippiläisille

1 LUKU.

Apostoli toivottaa filippiläisille armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää Jumalaa heidän harrastuksestaan evankeliumin hyväksi, rukoilee, että heidän rakkautensa yhä enemmän kasvaisi tiedossa ja käsittämisessä 3–11, ilmoittaa vankeutensa tuottavan evankeliumille menestystä ja sanoo iloitsevansa siitä, että Kristusta julistetaan, vaikkapa apostolin vastustajainkin suulla 12–18; hän toivoo niin kuolemansa kuin elämänsäkin koituvan ylistykseksi Kristukselle 19–26 ja kehoittaa heitä yksimielisyyteen ja kestäväisyyteen 27–30.

Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Ap.t. 16:1,12. 20:28. 1 Kor. 1:2. 1 Tim. 3:1,8.
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Room. 1:7. Kol. 1:2.

3. Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, Room. 1:8-9. 1 Kor. 1:4. Ef. 1:15-16. 1 Tess. 1:2. 2 Tess. 1:3.
4. aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5. kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6. varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Joh. 6:29. 1 Kor. 1:8. Fil. 2:13. 1 Tess. 5:23-24. Hebr. 12:2. 1 Piet. 5:10.
7. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Ef. 3:1. Kol. 4:3. 2 Tim. 1:8.
8. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Room. 1:9-10.
9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, Room. 2:18. 1 Kor. 1:8.
11. täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Matt. 5:16. Joh. 15:4-5,8.

12. Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi,
13. niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden, Ef. 3:13.
14. ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. 1 Tess. 3:3.
15. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:
16. nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,
17. nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.
18. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.

19. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla, 2 Kor. 1:10-11.
20. minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. 1 Kor. 6:20.
21. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Joh. 14:6. Gal. 2:20.
22. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.
23. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; 2 Kor. 5:8.
24. mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.
25. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, Fil. 2:24.
26. että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. 2 Kor. 1:14. 5:12.

27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, Ef. 4:1. Kol. 1:10. 1 Tess. 2:12. 4:1.
28. vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Room. 8:17. 2 Tess. 1:5-6.
29. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, Ap.t. 5:41. Room. 5:3.
30. teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Ap.t. 16:22-23.