Paavalin kirje filippiläisille

3 LUKU.

Paavali kehoittaa filippiläisiä iloitsemaan Herrassa 1, esittää ulkonaisten etuoikeuksien mitättömyyden Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla ja sanoo luopuneensa kaikesta, että voittaisi omakseen Kristuksen ja saisi sen vanhurskauden, joka Jumalasta tulee 2–11. Hän rientää edessäpäin olevaa voittopalkintoa kohti ja kehoittaa filippiläisiäkin niin tekemään 12–16, koskapa useat vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina ja hukkuvat, jota vastoin ne, jotka oikein vaeltavat, ovat taivaan kansalaisia ja odottavat ruumiinsakin kirkastumista 17–21.

Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. 2 Kor. 13:11. Fil. 2:18. 4:4. 1 Tess. 5:16. 1 Piet. 4:13. Jaak. 1:2.

2. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja. Jes. 56:10. Matt. 7:6. 2 Kor. 11:13.
3. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, 5 Moos. 10:16. Jer. 4:4. Joh. 4:23-24. Room. 2:29. 1 Kor. 1:31. Kol. 2:11.
4. vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, 2 Kor. 11:18,21-22.
5. joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, 1 Moos. 17:12. Ap.t. 22:3-4. 26:4-5. Room. 11:1.
6. intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Ap.t. 8:3. 9:1-2. Gal. 1:13-14. 1 Tim. 1:13.
7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Matt. 13:44,46.
8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana — että voittaisin omakseni Kristuksen Joh. 17:3.
9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; Room. 1:17. 3:21-22. 10:3-4.
10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, Room. 6:3-5. 8:17. 2 Kor. 4:10-11. 1 Piet. 4:13.
11. jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Luuk. 14:14. Ilm. 20:5-6.

12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 1 Tim. 6:12.
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ps. 45:11. Luuk. 9:62. 1 Kor. 9:24-26. 2 Tim. 4:7-8. Hebr. 3:1. 12:14.
15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 1 Kor. 2:6. 14:20.
16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! Room. 12:16. 15:5,7. 1 Kor. 1:10. Gal. 6:16. Fil. 2:1-2.

17. Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. 1 Kor. 4:16. 11:1. 1 Tess. 1:6. 2 Tess. 3:7-9. 1 Piet. 5:3.
18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; Matt. 7:13,15-16. Room. 16:17-18. Gal. 6:12.
19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Hoos. 4:7-8. Room. 8:5-6. 16:18. Kol. 3:2.
20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, 1 Kor. 1:7. Ef. 2:6. Kol. 3:3-4. 1 Tess. 1:10. 4:16. Hebr. 13:14.
21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Matt. 17:2. 1 Kor. 15:25-27,42-43. 1 Joh. 3:2.