Paavalin kirje filippiläisille

4 LUKU.

Paavali kehoittaa vielä kestäväisyyteen ja yksimielisyyteen 1–3, iloon Herrassa 4–7 ja kaikkinaisten hyveiden harrastamiseen 8, 9 ja lausuu ilonsa filippiläisten avunannosta 10–20. Tervehdykset ja lopputoivotus 21–23.

Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat! 1 Tess. 2:19-20.
2. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Fil. 2:2.
3. Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni[1], minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.
[1] Synsygus merkitsee apumies. 2 Moos. 32:32. Dan. 12:1. Luuk. 10:20. Fil. 1:27. Ilm. 3:5. 17:8. 20:12,15. 21:27.

4. Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Ps. 32:11. Fil. 3:1. 1 Tess. 5:16.
5. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Jaak. 5:8-9.
6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, Ps. 55:23. Matt. 6:25. Kol. 4:2. 1 Tim. 2:1. 1 Piet. 5:7.
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Joh. 14:27. Room. 5:1. Kol. 3:15.

8. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; Room. 12:17. 13:13.
9. mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Room. 15:33. Fil. 3:16-17. 2 Tess. 3:16.

10. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta.
11. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. 1 Tim. 6:6-8.
12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. 1 Kor. 4:11-12. 2 Kor. 11:27.
13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mark. 9:23.
14. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni.
15. Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. 2 Kor. 11:8-9.
16. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin.
17. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää.
18. Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. Room. 12:1. Ef. 5:2. Hebr. 13:16. 1 Piet. 2:5.
19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. 2 Kor. 9:8.
20. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 1 Piet. 4:11.

21. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet.
22. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. 2 Kor. 13:12.

23. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Gal. 6:18.