Paavalin kirje galatalaisille

1 LUKU.

Apostoli toivottaa Galatian seurakunnille Jumalan armoa ja rauhaa 1–5, ihmettelee heidän pikaista luopumistaan Kristuksen evankeliumista, sanoo sen vääristelijäin olevan kirouksen alaisia 6–10 ja osoittaa, ettei hän ole saanut saarnaamaansa evankeliumia ihmisiltä, vaan Jeesuksen Kristuksen hänelle antaman ilmestyksen kautta 11–24.

Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt, Ap.t. 2:24,32. Ef. 1:20. Kol. 2:12. 1 Tess. 1:10. Tiit. 1:3. Hebr. 13:20.
2. ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille. Ap.t. 18:23.
3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, Room. 1:7. 1 Kor. 1:3. 2 Kor. 1:2. Ef. 1:2.
4. joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan! Matt. 20:28. Luuk. 1:74. Gal. 2:20. Ef. 5:2,25. Tiit. 2:14. Hebr. 9:14. 1 Joh. 5:19.
5. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 2 Tim. 4:18.

6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, Gal. 5:8. 1 Tim. 1:6.
7. joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Ap.t. 15:1. 2 Kor. 11:3-4.
8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. 1 Kor. 16:22.
9. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. 5 Moos. 4:2. Sananl. 30:6. Ilm. 22:18-19.
10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. 1 Kor. 10:33. 1 Tess. 2:4. Jaak. 4:4.

11. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; 1 Kor. 15:1.
12. enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. 1 Kor. 11:23. Ef. 3:3-4.
13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin Ap.t. 8:3. 9:1. 22:4. 26:9. Fil. 3:6. 1 Tim. 1:13.
14. ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.
15. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi Jer. 49:1. 1:5. Ap.t. 9:15. 13:2. Room. 1:1.
16. ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, Matt. 16:17. 2 Kor. 4:6. Gal. 2:7-8. Ef. 3:8.
17. enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.

18. Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi. Ap.t. 9:26.
19. Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen. Matt. 13:55. Mark. 6:3. Ap.t. 15:13. 21:18. 1 Kor. 15:7. Jaak. 1:1.
20. Ja mitä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten valhettele. Room. 1:9. 9:1. 2 Kor. 1:23. 11:31. 1 Tess. 2:5. 2 Tim. 4:1.

21. Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin. Ap.t. 9:30.
22. Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.
23. Heidän kuuloonsa oli vain tullut: "Meidän entinen vainoojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti"; Ap.t. 9:21.
24. ja he ylistivät Jumalaa minun tähteni.