Habakuk

2 LUKU.

Kaldealaisten synnit ja niiden rangaistus.

Minä seison vartiopaikallani,
asetun varustukseen ja tähystän,
nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu,
mitä hän valitukseeni vastaa. Jes. 21:8. Hes. 3:17. 33:7.
2. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi:
"Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin,
niin että sen voi juostessa lukea". Jes. 8:1. 30:8.
3. Sillä näky odottaa vielä aikaansa,
mutta se rientää määränsä päähän,
eikä se petä.
Jos se viipyy, odota sitä;
sillä varmasti se toteutuu,
eikä se myöhästy.
4. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora;
mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Sananl. 11:4. Jes. 13:1. Room. 1:17. Gal. 3:11. Hebr. 10:38.
5. Ja vielä: viini on petollista,
urho on röyhkeä; mutta hän ei ole pysyväinen,
hän, joka levittää kitansa kuin tuonela
ja on täyttymätön kuin kuolema,
kokoaa itselleen kaikki kansakunnat
ja kerää itselleen kaikki kansat. Sananl. 27:20. Jes. 5:14.

6. Mutta ne kaikki virittävät hänestä pilkkalaulun, ivarunon, arvoituslaulun; he sanovat:

"Voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta,
mikä ei ole hänen —
ja kuinkahan pitkäksi aikaa? —
ja kasaa päällensä pantteja!
7. Eivätkö nouse äkisti sinun vaivaajasi,
eivätkö heräjä sinun ravistajasi?
Ja sinä joudut niiden ryöstettäväksi.
8. Sillä niinkuin sinä olet riistänyt
monia kansakuntia,
niin riistävät sinua
kaikki jäljellejääneet kansat
ihmisveren tähden ja väkivallan tähden,
joka on tehty maalle, kaupungille
ja kaikille sen asukkaille. Jes. 33:1. Jer. 51:24.


9. Voi sitä, joka kiskoo väärää voittoa
huoneensa hyväksi
laittaakseen pesänsä korkealle,
pelastuakseen kovan onnen kourista! Sananl. 15:27. Dan. 4:27.
10. Sinä olet neuvoillasi tuottanut
häpeätä huoneellesi,
tuhoamalla paljon kansoja,
ja olet oman henkesi rikkonut.
11. Sillä kivi seinästä on huutava
ja orsi katosta on vastaava. 1 Moos. 4:10.


12. Voi sitä, joka rakentaa kaupungin
verivelkojen varaan
ja perustaa linnan
vääryyden varaan! Jer. 22:13. Miika 3:10.
13. Katso, eikö tule se Herralta Sebaotilta,
että kansat näkevät vaivaa
tulen hyväksi
ja kansakunnat väsyttävät itseänsä
tyhjän hyväksi? Jer. 51:58.
14. Sillä maa on oleva täynnä
Herran kunnian tuntemusta,
niinkuin vedet peittävät meren. Jes. 11:9.


15. Voi sitä, joka juottaa lähimmäistänsä,
joka sekoittaa juoman sinun vihallasi
ja juovuttaa hänet
nähdäkseen hänen alastomuutensa!
16. Sinä ravitset itsesi häpeällä, et kunnialla:
niinpä juo sinäkin
ja paljasta ympärileikkaamattomuutesi.
Sinun kohdallesi on kiertyvä
Herran oikean käden malja
ja häväistys kunnian sijaan. Jer. 25:15,27. Naah. 3:5,11.
17. Sillä sinut on peittävä
Libanonille tekemäsi väkivalta
ja eläimiä kohdannut hävitys,
joka on ne säikyttänyt,
ihmisveren tähden ja väkivallan tähden,
joka on tehty maalle,
kaupungille ja kaikille sen asukkaille. Jes. 14:8.


18. Mitä hyötyä on veistetystä kuvasta,
että sen valmistaja veistää sen,
ja valetusta kuvasta ja valheen opettajasta,
että sen valmistaja siihen luottaa
ja tekee mykkiä epäjumalia? Jes. 44:9. Jer. 10:3,14.


19. Voi sitä, joka sanoo puulle: 'Heräjä!'
ja mykälle kivelle: 'Nouse!'
Sekö voisi opettaa?
Katso, se on silattu kullalla ja hopealla,
ja henkeä siinä ei ole, ei ensinkään.
20. Mutta Herra on pyhässä temppelissänsä,
hänen edessään vaietkoon kaikki maa." Ps. 11:4. 46:11. Sef. 1:7. Sak. 2:13.