Kirje hebrealaisille

13 LUKU.

Kehoitus rakkauteen, puhtauteen, tyytyväisyyteen, kehoitus luottamaan Jumalan apuun 1–6, olemaan kuuliaisia opettajille ja eksymättä vieraisiin oppeihin kärsimään pilkkaa Kristuksen tähden 7–17 sekä rukoilemaan kirjeen lähettäjäin edestä 18, 19. Lopputoivotus ja tervehdykset 20–25.

Pysyköön veljellinen rakkaus. Joh. 13:34. Room. 12:10. 1 Piet. 1:22. 3:8. 4:8. 2 Piet. 1:7.
2. Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. 1 Moos. 18:1-3. Room. 12:13. 1 Piet. 4:9.
3. Muistakaa vankeja, niinkuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Matt. 25:36. Room. 12:15. Kol. 4:18.
4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. 1 Kor. 6:9-10.
5. Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä"; 5 Moos. 31:6,8. Joos. 1:5. Matt. 6:25,34. Fil. 4:11. 1 Tim. 6:6.
6. niin että me turvallisin mielin sanomme:

"Herra on minun auttajani,
en minä pelkää;
mitä voi ihminen minulle tehdä?" Ps. 56:5,12. 118:6.

7. Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. 1 Kor. 4:16.

8. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ilm. 1:17.
9. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Jer. 29:8. Matt. 24:4. Joh. 6:28. Room. 14:17. 16:17. 2 Kor. 1:21. Ef. 4:14. 5:6. Kol. 2:16.
10. Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä.
11. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. 2 Moos. 29:14. 3 Moos. 4:12,21. 16:27.
12. Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Joh. 19:17.
13. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen;
14. sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Fil. 3:20. Hebr. 11:10,13,16. 1 Piet. 2:11.
15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. 3 Moos. 7:12. Ps. 50:23. 51:19. Hoos. 14:3. Ef. 5:20. 1 Piet. 2:5.
16. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Room. 12:13. 2 Kor. 9:12. Fil. 4:18.

17. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. Hes. 3:18. 33:2. Fil. 2:29. 1 Tess. 5:12. 1 Tim. 5:17.

18. Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Ap.t. 24:16. 2 Kor. 1:12. Ef. 6:18.
19. Vielä hartaammin kehoitan teitä näin tekemään, että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin.

20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, Jes. 40:11. 63:11. Jer. 32:40. Hes. 34:23. Sak. 9:11. Joh. 10:11. 1 Piet. 2:25. 5:4.
21. hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 2 Kor. 3:5. Fil. 2:13.

22. Minä pyydän teitä, veljet: kestäkää tämä kehoituksen sana; sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut.

23. Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi; ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät.

24. Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.

25. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.