Kirje hebrealaisille

2 LUKU.

Kun jo enkelien kautta annettua lakia vastaan tehty rikos tuotti rangaistuksen, niin me olemme paljoa enemmän rangaistuksen alaisia, jos ylenkatsomme Kristuksen julistaman pelastuksen 1–4, sillä ei Jumala alistanut tulevaa maailmaa enkelien, vaan Kristuksen alle 5–9. Tullakseen pelastajaksi Kristuksen täytyi kärsiä ja kuolla veljiensä edestä ja kaikessa tulla heidän kaltaisekseen 10–18.

Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse.
2. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, 5 Moos. 27:26. Ap.t. 7:38,53. Gal. 3:19.
3. kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, Mark. 1:14-15. Hebr. 10:29. 12:25.
4. kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? Mark. 16:20. Ap.t. 2:22. 14:3. 1 Kor. 12:4,7,11. 2 Kor. 12:12.

5. Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
6. Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen:

"Mikä on ihminen,
että sinä häntä muistat,
tai ihmisen poika,
että pidät hänestä huolen? Ps. 8:5-6. 144:3.
7. Sinä teit hänet vähäksi aikaa
enkeleitä halvemmaksi,
kirkkaudella ja kunnialla
sinä hänet seppelöitsit,
ja sinä panit hänet hallitsemaan
kättesi tekoja; Ps. 8:6-7. Hebr. 1:13.
8. asetit kaikki hänen jalkojensa alle."

Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Matt. 28:18. 1 Kor. 15:27.
9. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Fil. 2:8-9.

10. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Luuk. 24:26. Hebr. 12:2.
11. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, Matt. 12:50. 25:40. Joh. 15:14. 20:17. Hebr. 13:12.
12. kun hän sanoo:

"Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni,
ylistän sinua seurakunnan keskellä"; Ps. 22:23,26.

13. ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!" 2 Sam. 22:3. Jes. 8:17-18. Joh. 10:29. 17:6.
14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, Jes. 25:8. Joh. 1:14. 12:31. 1 Kor. 15:26,54-55. 2 Tim. 1:10.
15. ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Luuk. 1:74. Room. 8:15.
16. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Jes. 41:8-9.
17. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Fil. 2:7. Hebr. 4:15. 5:1-2.
18. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Matt. 4:1.