Johanneksen ilmestys

11 LUKU.

Johannes saa käskyn mitata temppelin 1, 2. Jumalan kaksi todistajaa profetoi, tekee ihmeitä, joutuu pedon tapettavaksi, mutta heidät herätetään jälleen eloon 3–14. Seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan; silloin Jumala ja Kristus ottavat haltuunsa maailman kuninkuuden 15–19.

Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
2. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. Dan. 7:25. 12:7. Luuk. 21:24. Ilm. 12:6,14. 13:5.

3. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan."
4. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Sak. 4:2-3,11,14.
5. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. 2 Kun. 1:10,12. Jer. 5:14. Luuk. 9:54-55.
6. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat. 1 Kun. 17:1. 18:1. Jaak. 5:17.
7. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Dan. 7:21. Ilm. 13:1,7. 17:8.
8. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Jes. 1:9-10. Jer. 44:21-22. Matt. 20:18. Luuk. 13:33-34. Hebr. 13:12.
9. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ps. 79:2-3.
10. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ester 9:19,22. Ps. 105:38. Joh. 16:20.
11. Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Hes. 37:5,10,14.
12. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. 2 Kun. 2:11. Ap.t. 1:9. Ilm. 4:1. 12:5.
13. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. Hes. 38:19-20. Dan. 2:20. Ilm. 6:12. 15:4. 16:18.
14. Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian. Ilm. 8:13. 9:12. 15:1.

15. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat:

"Maailman kuninkuus on tullut
meidän Herrallemme
ja hänen Voidellullensa,
ja hän on hallitseva
aina ja iankaikkisesti". 2 Moos. 15:18. Ps. 10:16. 22:29. Dan. 2:44. 7:14,18,27. Obad. v.21. Miika 4:7. Sak. 14:9. 1 Kor. 15:25. Ilm. 10:7. 12:10. 19:6.

16. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, Ilm. 4:4,10. 5:8. 7:11. 19:4.
17. sanoen:

"Me kiitämme sinua,
Herra Jumala, Kaikkivaltias,
joka olet ja joka olit,
siitä, että olet ottanut suuren voimasi
ja ottanut hallituksen. 2 Moos. 3:14. Ps. 93:1. 96:10. 97:1. 99:1. Jes. 41:4. Ilm. 1:4,8. 4:8. 16:5. 19:6.
18. Ja pakanakansat ovat vihastuneet,
mutta sinun vihasi on tullut,
ja tullut on aika tuomita kuolleet
ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi
profeetoille ja pyhille
ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät,
pienille ja suurille,
ja turmella ne, jotka maan turmelevat." Ps. 2:1,5,12. 46:7. Dan. 7:9-10. Sak. 1:6. Matt. 20:8. Room. 2:5. 2 Tess. 1:6. Ilm. 6:17. 15:1.

19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. 2 Moos. 9:24. 19:16. 25:10. 1 Kun. 8:1,6. 2 Aikak. 5:7. Hebr. 9:4. Ilm. 4:5. 8:5. 15:5. 16:18,21.