Jeremia

5 LUKU.

Herrasta luopunutta, sokeata ja jumalatonta kansaa on kohtaava rangaistus.

Kiertäkää Jerusalemin katuja,
katsokaa ja tiedustelkaa,
ja etsikää sen toreilta:
jos löydätte yhdenkään
jos on ainoatakaan, joka tekee oikein,
joka noudattaa uskollisuutta,
niin minä annan anteeksi Jerusalemille. 1 Moos. 18:23.
2. Mutta vaikka he sanovat:
"Niin totta kuin Herra elää",
he kuitenkin vannovat väärin.
3. Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta?
Sinä olet lyönyt heitä,
mutta he eivät tunteneet kipua;
sinä olet lopen hävittänyt heidät,
mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen.
He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi,
eivät ole tahtoneet kääntyä. Jes. 1:5. 9:13. Jer. 2:30. 17:23.
4. Silloin minä ajattelin:
Sellaisia ovat vain alhaiset;
he ovat tyhmiä,
sillä he eivät tunne Herran tietä,
Jumalansa oikeutta.
5. Niinpä menen ylhäisten luo
ja puhuttelen heitä,
sillä he kyllä tuntevat Herran tien,
Jumalansa oikeuden.
Mutta he olivat kaikki särkeneet ikeen,
katkaisseet siteet. Ps. 2:3.
6. Sentähden surmaa heidät metsän leijona,
aavikon susi haaskaa heidät,
pantteri väijyy heidän kaupunkejansa.
Kuka ikinä niistä lähtee, se raadellaan,
sillä paljot ovat heidän rikoksensa,
suuri heidän luopumustensa luku. Jer. 4:7. Hoos. 13:7.
7. Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi?
Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut
ja vannoneet niiden kautta, jotka eivät jumalia ole.
Minä ravitsin heitä, mutta he tekivät aviorikoksen,
ja porton huoneeseen he kokoontuivat.
8. He ovat hyvinruokittuja, äleitä oriita;
he hirnuvat kukin lähimmäisensä vaimoa. Hes. 22:10.
9. Enkö minä tällaisista rankaisisi,
sanoo Herra,
eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle? Jer. 9:9.
10. Nouskaa sen tarhojen pengermille ja hävittäkää,
älkää kuitenkaan siitä peräti loppua tehkö;
ottakaa pois sen köynnökset,
sillä ne eivät ole Herran. Jer. 2:21.
11. Sillä he ovat olleet minulle peräti uskottomat,
sekä Israelin heimo että Juudan heimo, sanoo Herra.
12. He ovat kieltäneet Herran ja sanoneet:
"Ei se ole hän! Ei meitä kohtaa onnettomuus,
emme tule näkemään miekkaa emmekä nälkää. 5 Moos. 29:19. Jes. 28:15.
13. Ja profeetat ovat pelkkää tuulta;
Herra, joka puhuu, ei ole heissä —
heidän itsensä käyköön niin."


14. Sentähden sanoo Herra, Jumala Sebaot, näin:
Koska te tällaisia olette puhuneet,
niin katso, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi
ja tämän kansan polttopuiksi,
ja se kuluttaa heidät.
15. Katso minä tuon teitä vastaan,
te Israelin heimo,
kansan kaukaa, sanoo Herra;
se on horjumaton kansa,
se on ikivanha kansa,
kansa, jonka kieltä sinä et ymmärrä
ja jonka puhetta sinä et tajua. 5 Moos. 28:49. Jes. 5:26. Jer. 1:15. 6:1,22.
16. Heidän viinensä on kuin avoin hauta,
he ovat kaikki sankareita.
17. He syövät sinun satosi ja leipäsi,
he syövät sinun poikasi ja tyttäresi,
syövät sinun lampaasi ja raavaasi,
syövät sinun viinipuusi ja viikunapuusi;
he miekalla hävittävät sinun varustetut kaupunkisi,
joihin sinä luotat. 3 Moos. 26:16. 5 Moos. 28:31.
18. Mutta niinäkään päivinä, sanoo Herra,
en minä teistä peräti loppua tee. Jer. 4:27.
19. Ja kun he kysyvät:
"Miksi on Herra, meidän Jumalamme,
tehnyt meille kaiken tämän?"
niin vastaa heille:
"Niinkuin te olette hyljänneet minut
ja palvelleet vieraita jumalia maassanne,
niin täytyy teidän palvella muukalaisia
maassa, joka ei ole teidän". 5 Moos. 29:24. Jer. 16:10.


20. Julistakaa tämä Jaakobin huoneessa
ja kuuluttakaa se Juudassa sanoen:
21. Kuulkaa tämä,
te tyhmä ja ymmärtämätön kansa,
te, joilla on silmät, mutta ette näe,
joilla on korvat, mutta ette kuule. Jes. 6:9. 42:18.
22. Ettekö pelkää minua, sanoo Herra,
ettekö vapise minun edessäni,
joka olen pannut hiekan meren rajaksi,
ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse;
ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi,
ja vaikka sen aallot pauhaavat,
eivät ne sen ylitse pääse? Job 26:10. 38:8. Ps. 104:9.

23. Mutta tällä kansalla on
uppiniskainen ja tottelematon sydän;
he ovat poikenneet ja menneet pois.
24. Eivätkä he sano sydämessänsä:
"Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme,
joka antaa sateen,
syyssateen ja kevätsateen ajallansa,
ja säilyttää meille elonkorjuun määräviikot". 5 Moos. 11:14. Ap.t. 14:17.
25. Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois,
ja teidän syntinne estivät teitä saamasta hyvää.
26. Sillä minun kansassani on jumalattomia;
he väijyvät, niinkuin linnunpyytäjät kyykistyvät,
he asettavat ansoja, pyydystävät ihmisiä.
27. Niinkuin häkki on täynnä lintuja,
niin heidän huoneensa ovat petosta täynnä.
Siitä he ovat tulleet suuriksi ja rikkaiksi,
28. ovat tulleet lihaviksi ja kiiltäviksi.
Myös käyvät heidän häijyt puheensa yli kaiken määrän;
he eivät aja orpojen asiaa, niin että ne voittaisivat,
eivätkä hanki köyhille oikeutta. Jes. 1:23. Sak. 7:10.
29. Enkö minä näistä tällaisista rankaisisi,
sanoo Herra,
eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle?
30. Kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa:
31. profeetat ennustavat valhetta,
ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan,
ja sitä minun kansani rakastaa.
Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu? Jes. 10:3. Jer. 23:25. Hes. 13:6. Matt. 23:1. 1 Piet. 5:3.