Jeremia

9 LUKU.

Kansan uskottomuuden ja petollisuuden tähden hävitetään maa ja surmataan sen asukkaat. Väärä kerskaus ja väärä ympärileikkaus rangaistaan.

Oi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä
ja minun silmäni kyynellähde,
niin minä itkisin päivät ja yöt
tyttären, minun kansani, kaatuneita! Jes. 22:4. Jer. 4:19. 14:17. Valit. 1:16. 2:18.
2. Oi, jospa minulla olisi erämaassa
matkamiehen yömaja,
niin minä jättäisin kansani
ja vaeltaisin pois heidän luotaan!
Sillä he ovat kaikki avionrikkojia,
ovat uskottomain joukkio. Ps. 55:7.
3. He jännittävät valheeseen kielensä jousen,
eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa;
sillä he menevät pahuudesta pahuuteen,
mutta minua he eivät tunne, sanoo Herra.
4. Varokaa kukin lähimmäistänne,
älkää yhteenkään veljeen luottako;
sillä jokainen veli viekkaasti pettää
ja jokainen lähimmäinen liikkuu panettelijana. Jer. 12:6. Miika 7:5. Matt. 10:35.
5. He pettävät toinen toisensa
eivätkä puhu totta;
he ovat totuttaneet kielensä puhumaan valhetta,
ovat tehneet vääryyttä väsyksiin asti. Ps. 52:4.
6. Sinä asut keskellä vilppiä;
vilpillisyydessään he eivät tahdo tuntea minua,
sanoo Herra.
7. Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot:
Katso, minä sulatan heidät ja koettelen heitä;
sillä mitä muuta minä voisin tehdä
tyttären, minun kansani, tähden? Jes. 48:10.
8. Tappava nuoli on heidän kielensä,
vilppiä se puhuu;
suullaan he puhuvat rauhaa lähimmäisensä kanssa,
mutta sydämessään he juoniansa punovat. Ps. 12:2. 28:3.
9. Enkö minä näistä tällaisista rankaisisi heitä,
sanoo Herra,
eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle? Jer. 5:9,29.
10. Vuorten tähden minä puhkean itkuun
ja valitukseen,
erämaan laitumien tähden minä viritän itkuvirren.
Sillä ne ovat poltetut,
ei kukaan siellä kulje,
eivätkä ne kuule karjan ääntä;
paenneet ovat taivaan linnut ja eläimet,
ovat menneet pois. Jer. 4:25,29. 12:4.
11. Ja minä teen Jerusalemin kiviroukkioksi,
aavikkosutten asunnoksi,
ja Juudan kaupungit minä teen
autioiksi, asujattomiksi. Ps. 79:1. Jes. 34:13. Jer. 10:22. 26:18. Miika 3:12.

12. Kuka on viisas mies, joka tämän ymmärtää ja jolle Herran suu on puhunut, että hän sen ilmoittaisi? Minkätähden on maa hävitetty, poltettu kuin erämaa, jossa ei kukaan kulje? Ps. 107:43.

13. Ja Herra sanoi: "Sentähden, että he ovat hyljänneet minun lakini, jonka minä heille annoin, eivätkä ole kuulleet minun ääntäni eivätkä vaeltaneet sen mukaan,
14. vaan ovat vaeltaneet sydämensä paatumuksessa ja seuranneet baaleja, niinkuin heidän isänsä olivat heille opettaneet,
15. sentähden sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, näin: Katso, minä syötän heille, tälle kansalle, koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä. Jer. 8:14. 23:15. 25:15.
16. Ja minä hajotan heidät kansojen sekaan, joita eivät he eivätkä heidän isänsä ole tunteneet, ja lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan. 3 Moos. 26:33. 5 Moos. 28:64.

17. Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari, kutsukaa itkijävaimoja tulemaan tänne. Lähettäkää hakemaan viisaita vaimoja, jotta he tulisivat, 2 Aikak. 35:25. Aam. 5:16.
18. kiiruhtaisivat ja virittäisivät meistä valitusvirren, niin että silmämme vuotaisivat kyyneleitä ja silmäripsemme tiukkuisivat vettä.


19. Sillä valitushuuto kuuluu Siionista:
Kuinka olemmekaan hävitetyt!
Me olemme peräti häpeään joutuneet,
sillä meidän täytyy jättää maa,
sillä kukistuneet ovat meidän asuntomme.
20. Kuulkaa siis, te naiset, Herran sana,
ottakoon korvanne vastaan hänen suunsa puheen;
opettakaa tyttärillenne valitusvirsi
ja toinen toisellenne itkuvirsi.
21. Sillä kuolema on noussut sisään ikkunoistamme,
on tullut meidän palatseihimme,
tuhotakseen kadulta lapset, toreilta nuorukaiset.
22. Puhu: Näin sanoo Herra:
Ihmisten ruumiita makaa maassa
niinkuin lantaa vainiolla,
niinkuin lyhteitä leikkaajan jäljessä,
eikä ole niitten korjaajaa. Jer. 8:2. 16:4. 25:33.


23. Näin sanoo Herra:
Älköön viisas kerskatko viisaudestansa,
älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä,
älköön rikas kerskatko rikkaudestansa;
24. vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä,
että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut:
että minä, Herra, teen laupeuden,
oikeuden ja vanhurskauden maan päällä.
Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra. 1 Kor. 1:31. 2 Kor. 10:17.

25. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia:
26. Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton." 3 Moos. 19:27. Jer. 4:4. 25:23. 49:32. Ap.t. 7:51. Room. 2:28.