Jesaja

1 LUKU.

Päällekirjoitus. Kansan kiittämättömyys ja kuritus. Väärä jumalanpalvelus. Anteeksiantamuksen armo, tottelemattomuuden rangaistus. Jerusalemin uskottomuus ja puhdistus. Siionin lunastus.

Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä.


2. Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa,
sillä Herra puhuu:
Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi,
mutta he luopuivat minusta.
3. Härkä tuntee omistajansa
ja aasi isäntänsä seimen;
mutta Israel ei tunne,
minun kansani ei ymmärrä.


4. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa,
pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia!
He ovat hyljänneet Herran,
pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa,
he ovat kääntyneet pois.
5. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä,
kun yhä jatkatte luopumustanne?
Koko pää on kipeä, koko sydän sairas.
6. Kantapäästä kiireeseen asti
ei ole tervettä paikkaa,
ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä,
joita ei ole puserrettu, ei sidottu
eikä öljyllä pehmitetty.
7. Teidän maanne on autiona,
teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut;
teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä;
ne ovat autioina
niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät. Jes. 5:5.
8. Jäljellä on tytär Siion yksinänsä
niinkuin maja viinitarhassa,
niinkuin lehvämaja kurkkumaassa,
niinkuin saarrettu kaupunki.
9. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä,
olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman,
olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. 1 Moos. 19:24. Valit. 3:22. Room. 9:29.


10. Kuulkaa Herran sana,
te Sodoman päämiehet,
ota korviisi meidän Jumalamme opetus,
sinä Gomorran kansa. 5 Moos. 32:32. Hes. 16:46.
11. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne?
sanoo Herra.
Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin
ja juottovasikkain rasvaan.
Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen
minä en mielisty. Ps. 50:8. Sananl. 15:8. Jes. 66:3. Jer. 6:20. 14:12. Aam. 5:21. Miika 6:6.
12. Kun te tulette minun kasvojeni eteen,
kuka sitä teiltä vaatii —
minun esikartanoitteni tallaamista?
13. Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria;
suitsutus on minulle kauhistus.
En kärsi uuttakuuta enkä sapattia,
en kokouksen kuuluttamista,
en vääryyttä ynnä juhlakokousta. Mal. 1:10.
14. Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne
ja juhla-aikojanne;
ne ovat käyneet minulle kuormaksi,
jota kantamaan olen väsynyt.
15. Kun te ojennatte käsiänne,
minä peitän silmäni teiltä;
vaikka kuinka paljon rukoilisitte,
minä en kuule:
teidän kätenne ovat verta täynnä. Sananl. 1:28. Jes. 59:3.
16. Peseytykää, puhdistautukaa;
pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä,
lakatkaa pahaa tekemästä.
17. Oppikaa tekemään hyvää;
harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista,
hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. 5 Moos. 24:17. 27:19. Ps. 34:16. 68:6. 82:3. Aam. 5:15. 1 Piet. 3:11.


18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme,
sanoo Herra.
Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat,
tulevat ne lumivalkeiksi;
vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
tulevat ne villanvalkoisiksi. Ps. 51:9. Jes. 43:25. 44:22. Hes. 18:21.
19. Jos suostutte ja olette kuuliaiset,
niin te saatte syödä maan hyvyyttä; 3 Moos. 25:18. Sananl. 1:33.
20. mutta jos vastustatte ja niskoittelette,
niin miekka syö teidät.
Sillä Herran suu on puhunut. 3 Moos. 26:25.


21. Voi, kuinka onkaan portoksi tullut
uskollinen kaupunki!
Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus,
mutta nyt murhamiehet. Hoos. 4:14.
22. Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt,
jaloviinisi vedellä laimennettu. Hes. 22:18.
23. Sinun päämiehesi ovat niskureita
ja varkaiden tovereita;
kaikki he lahjuksia rakastavat
ja palkkoja tavoittelevat;
eivät he hanki orvolle oikeutta,
lesken asia ei pääse heidän eteensä. 2 Moos. 22:22. Jer. 5:28. Hoos. 9:15. Sak. 7:10.
24. Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot,
Israelin Väkevä:
Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani,
minä kostan vihollisilleni; 5 Moos. 28:63.
25. minä käännän käteni sinua vastaan
ja puhdistan sinusta kuonan niinkuin lipeällä
ja poistan sinusta kaiken lyijyn.
26. Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen
ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin alkuaan olivat.
Sitten sinua kutsutaan "vanhurskauden linnaksi",
"uskolliseksi kaupungiksi". Hes. 21:27.


27. Siion lunastetaan oikeudella
ja sen kääntyneet vanhurskaudella. Jer. 23:6. 33:16.
28. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion,
ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. Ps. 1:6. 92:10.
29. Sillä he saavat häpeän niistä tammista,
joita te himoitsitte,
ja pettymyksen puutarhoista,
jotka te valitsitte. Hoos. 4:13,19.
30. Sillä teidän käy kuin tammen,
jonka lehdet lakastuvat,
ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä.
31. Ja mahtaja tulee rohtimeksi
ja hänen tekonsa kipinäksi,
ja molemmat palavat yhdessä,
eikä ole sammuttajaa. Jer. 4:4. Hes. 20:47. Aam. 5:6.