Jesaja

29 LUKU.

Voi-huuto Arielia (Jerusalemia) vastaan; sen nöyryytys ja pelastus. Juudan hengellinen sokeus ja kuollut usko. Pelastuksen aika.

Voi Arielia, Arielia,
kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä!
Liittäkää vuosi vuoteen,
kiertäkööt juhlat kiertonsa,
2. niin minä ahdistan Arielia,
ja se on oleva täynnä valitusta ja vaikerrusta,
oleva minulle kuin Jumalan uhriliesi[1].
[1] Hebreaksi ariel.
3. Minä asetan leirini yltympäri sinua vastaan
ja saarran sinut vartiostoilla
ja luon vallit sinua vastaan.
4. Silloin sinä puhut maasta matalalta,
sanasi tulevat vaimeina tomusta,
sinä uikutat kuin vainajahenki maasta,
puheesi tulee supisten tomusta.
5. Mutta sinun vainolaistesi lauma on oleva
niinkuin hieno pöly,
ja väkivaltaisten lauma
niinkuin lentävät akanat,
ja tämä tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä: Job 21:18. Ps. 1:4. Jes. 17:13. 37:36.
6. Herra Sebaot etsiskelee sinua
ukkosenjylinässä ja maanjäristyksessä,
kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa,
kuluttavan tulen liekissä. Jes. 30:30.
7. Niinkuin yöllinen uninäky
on oleva kansain lauma,
joka sotii Arielia vastaan,
kaikki, jotka sotivat sitä ja sen varustuksia vastaan
ja sitä ahdistavat.
8. Niinkuin nälkäinen on unissaan syövinänsä,
mutta herää hiuka sydämessä,
ja niinkuin janoinen on unissaan juovinansa,
mutta herää, ja katso, hän on nääntynyt
ja himoitsee juoda,
niin on oleva kaikki kansain lauma,
joka sotii Siionin vuorta vastaan.


9. Hämmästykää ja ihmetelkää,
tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää!
He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä,
hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.
10. Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne
raskaan unen hengen
ja sulkenut teidän silmänne — profeettanne,
ja peittänyt teidän päänne — näkijänne. Room. 11:8.

11. Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu", Ilm. 5:1.
12. ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea".


13. Ja Herra sanoi:
Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan
ja kunnioittaa minua huulillaan,
mutta pitää sydämensä minusta kaukana,
ja koska heidän jumalanpelkonsa
on vain opittuja ihmiskäskyjä, Matt. 15:8. Mark. 7:6.
14. sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle
kummia tekoja — kummia ja ihmeitä,
ja sen viisaitten viisaus häviää,
ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Jes. 44:25. Obad. v.8. 1 Kor. 1:19.


15. Voi niitä,
jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta,
joiden teot tapahtuvat pimeässä
ja jotka sanovat: "Kuka meitä näkee,
kuka meistä tietää?" Job 24:15. Ps. 10:11,13. 94:7. Hes. 8:12.
16. Voi mielettömyyttänne!
Onko savi savenvalajan veroinen?
Ja sanooko työ tekijästään:
"Ei hän ole minua tehnyt",
tai sanooko kuva kuvaajastaan:
"Ei hän mitään ymmärrä"? Jes. 45:9. Room. 9:20.


17. Vain lyhyt hetki enää,
niin Libanon muuttuu puutarhaksi,
ja puutarha on metsän veroinen. Jes. 32:15.
18. Sinä päivänä kuurot kuulevat
kirjan sanat,
ja sokeiden silmät näkevät
vapaina synkeästä pimeydestä. Jes. 35:5. Matt. 11:5.
19. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa,
ja ihmisistä köyhimmätkin
riemuitsevat Israelin Pyhästä.
20. Sillä väkivaltaisista on tullut loppu,
pilkkaajat ovat hävinneet,
ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,
21. ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn
ja virittävät pauloja sille,
joka oikeutta puolustaa portissa,
ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.


22. Sentähden Herra, joka Aabrahamin vapahti,
sanoo Jaakobin heimolle näin:
Ei Jaakob enää joudu häpeään,
eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene.
23. Sillä kun hän näkee,
kun hänen lapsensa näkevät
keskellänsä minun kätteni työn,
niin he pyhittävät minun nimeni,
pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän
ja peljästyvät Israelin Jumalaa. Jes. 8:13.
24. Ja hengessään eksyväiset
käsittävät ymmärryksen,
ja napisevaiset ottavat oppia.