Jesaja

37 LUKU.

Jesajan ennustus Jerusalemin pelastumisesta. Sanheribin häviö ja surma.

Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni Herran temppeliin. 2 Kun. 19:1.
2. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eljakimin ja kirjuri Sebnan sekä pappein vanhimmat, säkkeihin puettuina, profeetta Jesajan, Aamoksen pojan, tykö.
3. Ja he sanoivat hänelle: "Näin sanoo Hiskia: 'Hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Hoos. 13:13. Jooel 2:2. Sef. 1:15.
4. Ehkä Herra, sinun Jumalasi, kuulee Rabsaken sanat, joilla hänen Herransa, Assurin kuningas, on lähettänyt hänet herjaamaan elävää Jumalaa, ja rankaisee häntä näistä sanoista, jotka Herra, sinun Jumalasi, on kuullut. Niin kohota nyt rukous jäännöksen puolesta, joka vielä on olemassa.'" Jes. 36:13.
5. Kun kuningas Hiskian palvelijat tulivat Jesajan tykö,
6. sanoi Jesaja heille: "Sanokaa näin herrallenne: 'Näin sanoo Herra: Älä pelkää niitä sanoja, jotka olet kuullut ja joilla Assurin kuninkaan poikaset ovat häväisseet minua.
7. Katso, minä annan häneen mennä sellaisen hengen, että hän kuultuaan sanoman palajaa omaan maahansa; ja minä annan hänen kaatua miekkaan omassa maassansa.'"

8. Ja Rabsake kääntyi takaisin ja tapasi Assurin kuninkaan sotimassa Libnaa vastaan; sillä hän oli kuullut, että tämä oli lähtenyt Laakiista pois.

9. Mutta kun Sanherib kuuli Tirhakasta, Etiopian kuninkaasta, sanottavan: "Hän on lähtenyt liikkeelle sotiakseen sinua vastaan", niin hän sen kuultuaan lähetti sanansaattajat Hiskian tykö ja käski sanoa:
10. "Sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle: 'Älä anna Jumalasi, johon sinä luotat, pettää itseäsi äläkä ajattele: Jerusalem ei joudu Assurin kuninkaan käsiin. Jes. 36:15.
11. Olethan kuullut, mitä Assurin kuninkaat ovat tehneet kaikille maille, kuinka he ovat vihkineet ne tuhon omiksi. Ja sinäkö pelastuisit!
12. Ovatko kansain jumalat pelastaneet niitä, jotka minun isäni ovat tuhonneet: Goosania, Harrania, Resefiä ja Telassarin edeniläisiä?
13. Missä on Hamatin kuningas ja Arpadin kuningas, Sefarvaimin kaupungin, Heenan ja Ivvan kuningas?'"

14. Kun Hiskia oli ottanut kirjeen sanansaattajilta ja lukenut sen, meni hän Herran temppeliin; ja Hiskia levitti sen Herran eteen.
15. Ja Hiskia rukoili Herraa ja sanoi:
16. "Herra Sebaot, Israelin Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntain Jumala; sinä olet tehnyt taivaan ja maan. 1 Aikak. 29:11. Ps. 80:2. 115:15. 146:6.
17. Herra, kallista korvasi ja kuule; Herra, avaa silmäsi ja katso. Kuule kaikki Sanheribin sanat, jotka hän lähetti herjatakseen elävää Jumalaa.
18. Se on totta, Herra, että Assurin kuninkaat ovat hävittäneet kaikki maat ja omankin maansa.
19. Ja he ovat heittäneet niiden jumalat tuleen; sillä ne eivät olleet jumalia, vaan ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, ja sentähden he voivat hävittää ne. Ps. 115:4. 135:15.
20. Mutta pelasta nyt meidät, Herra, meidän Jumalamme, hänen käsistänsä, että kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, että sinä, Herra, olet ainoa."

21. Niin Jesaja, Aamoksen poika, lähetti Hiskialle tämän sanan: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Koska sinä olet rukoillut minua avuksi Sanheribia, Assurin kuningasta, vastaan,
22. niin tämä on se sana, jonka Herra on puhunut hänestä:

Neitsyt, tytär Siion,
halveksii ja pilkkaa sinua;
tytär Jerusalem
nyökyttää ilkkuen päätänsä sinun jälkeesi.
23. Ketä olet herjannut ja häväissyt,
ja ketä vastaan olet korottanut äänesi?
Korkealle olet kohottanut silmäsi
Israelin Pyhää vastaan.
24. Palvelijaisi kautta sinä herjasit Herraa ja sanoit:
'Monilla vaunuillani minä nousin vuorten harjalle,
Libanonin ääriin saakka;
minä hakkasin maahan sen korkeat setrit,
sen parhaat kypressit
ja tunkeuduin sen etäisimmälle harjalle,
sen rehevimpään metsään;
25. minä kaivoin kaivoja ja join kuiviin vedet,
ja jalkapohjallani minä kuivasin kaikki Egyptin virrat'.
26. Etkö ole kuullut:
kauan sitten minä olen tätä valmistanut,
muinaisuudesta saakka tätä aivoitellut!
Nyt minä olen sen toteuttanut,
ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungit
autioiksi kiviroukkioiksi,
27. ja niiden asukkaat olivat voimattomat,
he kauhistuivat ja joutuivat häpeään;
heidän kävi niinkuin kedon ruohon
ja niinkuin vihannan heinän,
niinkuin katolla kasvavain kortten
ja niinkuin laihon ennen oljelle
tulemistaan. Ps. 129:5.
28. Istuitpa sinä tai lähdit tai tulit,
minä sen tiedän,
niinkuin senkin, että sinä raivoat minua vastaan. Ps. 139:2.
29. Koska sinä minua vastaan raivoat
ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini,
niin minä panen koukkuni sinun nenääsi
ja suitseni sinun suuhusi
ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulitkin. Hes. 29:4. 38:4.

30. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä: tänä vuonna syödään jälkikasvua ja toisena vuonna kesanto-aaluvaa, mutta kolmantena vuonna te kylväkää ja leikatkaa, istuttakaa viinitarhoja ja syökää niiden hedelmää. 3 Moos. 25:5.
31. Ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin.
32. Sillä Jerusalemista lähtee kasvamaan jäännös, pelastunut joukko Siionin vuorelta. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jes. 9:3.

33. Sentähden, näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta:

Hän ei tule tähän kaupunkiin
eikä siihen nuolta ammu,
ei tuo sitä vastaan kilpeä
eikä luo sitä vastaan vallia.
34. Samaa tietä, jota hän tuli, hän palajaa,
ja tähän kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra.
35. Sillä minä varjelen tämän kaupungin
ja pelastan sen
itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden." Jes. 38:6.

36. Niin Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, he olivat kaikki kuolleina ruumiina.
37. Silloin Sanherib, Assurin kuningas, lähti liikkeelle ja meni pois; hän palasi maahansa ja jäi Niiniveen.
38. Mutta kun hän oli kerran rukoilemassa jumalansa Nisrokin temppelissä, surmasivat hänen poikansa Adrammelek ja Sareser hänet miekalla; sitten he pakenivat Araratin maahan. Ja hänen poikansa Eesarhaddon tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.