Jesaja

41 LUKU.

Herra, elävä Jumala, johtaa kansojen vaiheet. Epäjumalien turhuus.

Vaietkaa minun edessäni, te merensaaret.
Kansat verestäkööt voimansa,
astukoot esiin ja puhukoot sitten;
käykäämme oikeutta keskenämme. Jes. 1:18. 43:26.


2. Kuka herätti päivänkoiton maasta hänet,
jota vanhurskaus seuraa joka askeleella?
Kuka antaa kansat hänen valtaansa,
kukistaa kuninkaat hänen jalkoihinsa?
Kuka muuttaa heidän miekkansa tomuksi,
heidän jousensa lentäviksi oljenkorsiksi? Jes. 45:1.
3. Hän ajaa heitä takaa,
samoaa vammatonna polkua,
hänen jalkainsa ennen kulkematonta.
4. Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut?
Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin:
minä, Herra, joka olen ensimmäinen
ja viimeisten luona vielä sama. Jes. 43:10. 44:6,8. 48:12. Ilm. 1:8,17. 22:13.
5. Merensaaret näkivät sen ja peljästyivät,
maan ääret vapisivat.
He lähestyivät, he tulivat,
6. he auttoivat toinen toistaan
ja sanoivat toisillensa: "Ole luja!"
7. Valaja rohkaisee kultaseppää,
levyn vasaroitsija alasimen iskijää;
hän sanoo juotoksesta: "Se on hyvä",
ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju.


8. Mutta sinä Israel, minun palvelijani,
sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut,
Aabrahamin, minun ystäväni, siemen, 2 Moos. 19:5. 5 Moos. 7:6. 10:15. 14:2. 2 Aikak. 20:7. Luuk. 1:54. Jaak. 2:23.
9. jonka minä olen ottanut maan ääristä
ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä,
jolle minä sanoin: "Sinä olet minun palvelijani,
sinut minä olen valinnut
enkä sinua halpana pitänyt", Jes. 43:1. 44:1.
10. älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi;
älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi;
minä vahvistan sinua, minä autan sinua,
minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Ps. 63:9. Jes. 43:5.


11. Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki,
jotka palavat vihasta sinua vastaan;
tyhjiin raukeavat ja hukkuvat,
jotka sinun kanssasi riitelevät. 2 Moos. 23:22. Job 8:22.
12. Hakemallakaan et löydä niitä,
jotka sinua vastaan taistelivat;
tyhjiin raukeavat ja lopun saavat,
jotka sinun kanssasi sotivat. Ps. 37:36.
13. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi,
tartun sinun oikeaan käteesi,
minä sanon sinulle:
"Älä pelkää, minä autan sinua". 5 Moos. 31:6. Joos. 1:9.
14. Älä pelkää, Jaakob, sinä mato,
sinä Israelin vähäinen väki:
minä autan sinua, sanoo Herra,
ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä. Job 25:6. Luuk. 12:32.
15. Katso, minä panen sinut
raastavaksi puimaäkeeksi,
uudeksi, monihampaiseksi.
Sinä puit ja rouhennat vuoret,
muutat kukkulat akanoiksi;
16. sinä ne viskaat, ja tuuli ne vie
ja myrsky ne hajottaa.
Mutta sinä iloitset Herrassa,
Israelin Pyhä on sinun kerskauksesi.
17. Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole;
heidän kielensä kuivuu janosta.
Mutta minä, Herra, kuulen heitä,
minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää.
18. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin,
lähteet laaksojen pohjiin;
minä muutan erämaan vesilammikoiksi
ja hietikon hetteiköksi. Ps. 107:35. Jes. 35:7.
19. Minä kasvatan erämaahan setripuita,
akasioita, myrttejä ja öljypuita;
minä istutan arolle kypressejä,
jalavia ynnä hopeakuusia, Jes. 55:13.
20. jotta he näkisivät ja tietäisivät,
huomaisivat ja myös ymmärtäisivät,
että Herran käsi on tämän tehnyt,
Israelin Pyhä sen luonut.


21. Tuokaa esiin riita-asianne,
sanoo Herra,
esittäkää todisteenne,
sanoo Jaakobin kuningas.
22. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille,
mitä tapahtuva on;
ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat,
tarkataksemme ja tietääksemme,
mitä niistä on tullut,
tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. Jes. 43:9. 44:7.
23. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu,
tietääksemme, oletteko te jumalia.
Tehkää hyvää tai tehkää pahaa,
niin me katsomme ja ihmettelemme.
24. Katso, te olette pelkkää tyhjää,
ja teidän tekonne ovat turhat.
Kauhistus se, joka teidät valitsee!


25. Minä herätin pohjoisesta hänet,
ja hän tuli,
päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni,
ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa,
niinkuin savenvalaja savea sotkee.
26. Kuka on sen alunpitäen ilmoittanut,
että olisimme sen tienneet,
ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa:
"Hän oli oikeassa"?
Ei kukaan sitä ilmoittanut,
ei kukaan sitä kuuluttanut,
ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan.
27. Minä ensimmäisenä sanon Siionille:
"Katso, katso, siinä ne ovat!"
ja annan Jerusalemille ilosanomantuojan.
28. Minä katselen ympärilleni,
mutta ei ole ketään;
ei kenkään näistä voi antaa neuvoa,
että kysyisin heiltä ja he vastaisivat.
29. Katso, kaikki he ovat pelkkää petosta,
turhat ovat heidän työnsä;
tuulta ja tyhjää ovat heidän valetut kuvansa. Jes. 44:9. Jer. 10:3,14. 51:17.