Jesaja

45 LUKU.

Koores kutsutaan vapauttamaan Herran kansa. Pakanakansat tunnustavat Herran totiseksi Jumalaksi.

Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle,
jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut
kukistaakseni kansat hänen edestään
ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt,
että ovet hänen edessään avautuisivat
eivätkä portit sulkeutuisi: Esra 1:1.
2. Minä käyn sinun edelläsi
ja tasoitan kukkulat,
minä murran vaskiovet
ja rikon rautasalvat.
3. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta,
kalleudet kätköistänsä,
tietääksesi, että minä, Herra, olen se,
joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala.
4. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden
minä kutsuin sinut nimeltä
ja annoin sinulle kunnianimen,
vaikka sinä et minua tuntenut.
5. Minä olen Herra, eikä toista ole,
paitsi minua ei ole yhtään jumalaa.
Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, 5 Moos. 4:35. 32:39. Jes. 37:16. 43:10. 44:6,8. 46:9. Jooel 2:27.
6. jotta tiedettäisiin
auringon noususta sen laskemille asti,
että paitsi minua ei ole yhtäkään:
minä olen Herra, eikä toista ole, Jes. 59:19.
7. minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden,
joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden;
minä, Herra, teen kaiken tämän. Jes. 31:2. Aam. 3:6.


8. Tiukkukaa, te taivaat, ylhäältä,
vuotakoot pilvet vanhurskautta.
Avautukoon maa
ja antakoon hedelmänänsä pelastuksen,
versokoon se myös vanhurskautta.
Minä, Herra, olen sen luonut. Ps. 85:12. Hoos. 10:12.


9. Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa,
saviastia saviastiain joukossa —
maasta tehtyjä kaikki!
Sanooko savi valajallensa:
"Mitä sinä kelpaat tekemään?
Sinun työsi on kädettömän työtä!" Jes. 29:16. Jer. 18:6. Room. 9:20.
10. Voi sitä, joka sanoo isälleen:
"Mitä sinä kelpaat siittämään?"
ja äidilleen: "Mitä sinä kelpaat synnyttämään?"
11. Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä,
joka on hänet tehnyt:
Kysykää tulevaisia minulta
ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni,
minun kätteni teot.
12. Minä olen tehnyt maan
ja luonut ihmisen maan päälle;
minun käteni ovat levittäneet taivaan,
minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot. Jes. 40:22. 42:5. 44:24.
13. Minä herätin hänet[1] vanhurskaudessa,
ja minä tasoitin kaikki hänen tiensä.
Hän rakentaa minun kaupunkini
ja päästää vapaiksi minun pakkosiirtolaiseni
ilman maksua ja ilman lahjusta,
sanoo Herra Sebaot.
[1] Tarkoittaa Kooresta. Jes. 44:28.


14. Näin sanoo Herra:
Egyptin työansio ja Etiopian kauppavoitto
ja sebalaiset, suurikasvuiset miehet,
tulevat sinun tykösi, tulevat sinun omiksesi.
Sinun perässäsi he käyvät, kulkevat kahleissa,
sinua kumartavat, sinua rukoilevat:
"Ainoastaan sinun tykönäsi on Jumala,
ei ole toista, ei yhtään muuta jumalaa". Jes. 43:3.
15. Totisesti, sinä olet salattu Jumala,
sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. Job 11:7. Room. 11:33.
16. Häpeän ja pilkan he saavat kaikki,
pilkan alaisina he kulkevat kaikki,
nuo kuvien tekijät. Jes. 42:17. 44:9.
17. Mutta Israelin pelastaa Herra
iankaikkisella pelastuksella,
te ette joudu häpeään ettekä pilkan alaisiksi,
ette ikinä, hamaan iankaikkisuuteen saakka.


18. Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan
— hän on Jumala —
joka on valmistanut maan ja tehnyt sen;
hän on sen vahvistanut,
ei hän sitä autioksi luonut,
asuttavaksi hän sen valmisti:
Minä olen Herra, eikä toista ole.
19. En ole minä puhunut salassa,
en pimeässä maan paikassa;
en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille:
etsikää minua tyhjyydestä.
Minä Herra puhun vanhurskautta,
ilmoitan, mikä oikein on. 5 Moos. 30:11. Jes. 48:16. Joh. 18:20.
20. Kokoontukaa ja tulkaa,
lähestykää kaikki,
te henkiinjääneet kansakunnista.
Eivät ne mitään ymmärrä,
jotka kantavat puukuviansa
ja rukoilevat jumalaa, joka ei voi auttaa. Tuom. 10:14. Jes. 44:18. 46:7.
21. Ilmoittakaa ja esiin tuokaa —
neuvotelkoot keskenänsä —
kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta,
aikoja sitten ilmoittanut?
Enkö minä, Herra!
Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa;
ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa
muuta kuin minä. Jes. 41:22. 43:9.
22. Kääntykää minun tyköni
ja antakaa pelastaa itsenne,
te maan ääret kaikki,
sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Ps. 22:28.
23. Minä olen vannonut itse kauttani,
minun suustani on lähtenyt totuus,
peruuttamaton sana:
Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman,
minulle jokaisen kielen valansa vannoman. Jes. 19:18. Room. 14:11. Fil. 2:9.
24. Ainoastaan Herrassa —
niin pitää minusta sanottaman —
on vanhurskaus ja voima.
Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki,
jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan. Jes. 41:11.
25. Herrassa tulee vanhurskaaksi
kaikki Israelin siemen,
ja hän on heidän kerskauksensa.