Jesaja

55 LUKU.

Kutsumus armoliittoon. Herran sanan voima. Vapahdettujen riemullinen paluu.

Kuulkaa, kaikki janoavaiset,
tulkaa veden ääreen.
Tekin, joilla ei ole rahaa,
tulkaa, ostakaa ja syökää;
tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta
viiniä ja maitoa. Jes. 12:3. 44:3. Matt. 11:28. Joh. 7:37. Ilm. 22:17.
2. Miksi annatte rahan siitä,
mikä ei ole leipää,
ja työnne ansion siitä,
mikä ei ravitse?
Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää,
ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Ps. 22:27. Jes. 25:6. Matt. 5:6.
3. Kallistakaa korvanne
ja tulkaa minun tyköni;
kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.
Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton,
annan lujat Daavidin armot. 2 Sam. 7:15. 1 Kun. 8:25. Ps. 89:29. 105:8,10. 111:9. Jes. 54:10. 61:8. Ap.t. 13:34.
4. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi,
kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Ps. 2:8. 72:8. Ilm. 1:5.
5. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita,
joita sinä et tunne,
ja pakanat, jotka eivät sinua tunne,
rientävät sinun tykösi
Herran, sinun Jumalasi, tähden,
Israelin Pyhän tähden,
sillä hän kirkastaa sinut.


6. Etsikää Herraa silloin,
kun hänet löytää voidaan;
huutakaa häntä avuksi,
kun hän läsnä on. 1 Aikak. 28:9. 2 Aikak. 15:2.
7. Jumalaton hyljätköön tiensä
ja väärintekijä ajatuksensa
ja palatkoon Herran tykö,
niin hän armahtaa häntä,
ja meidän Jumalamme tykö,
sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Ps. 130:4,7. Hes. 33:11. Luuk. 15:20.
8. Sillä minun ajatukseni
eivät ole teidän ajatuksianne,
eivätkä teidän tienne
ole minun teitäni, sanoo Herra.
9. Vaan niin paljon korkeampi
kuin taivas on maata,
ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne
ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.
10. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee,
ei sinne palaja,
vaan kostuttaa maan,
tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi,
antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11. niin on myös minun sanani,
joka minun suustani lähtee:
ei se minun tyköni tyhjänä palaja,
vaan tekee sen, mikä minulle otollista on,
ja saa menestymään sen,
mitä varten minä sen lähetin. Joh. 6:63. Ap.t. 12:24.
12. Sillä iloiten te lähdette,
ja rauhassa teitä saatetaan;
vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun
teidän edessänne,
ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. 1 Aikak. 16:33. Ps. 96:12. 98:8.
13. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä,
nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita;
ja se tulee Herran kunniaksi,
iankaikkiseksi merkiksi,
joka ei häviä.