Jesaja

8 LUKU.

Ennustus Damaskon ja Samarian valloituksesta. Epäuskoinen Juuda joutuu Assurin valtaan. Uskovien uskallus. Herraa ainoata on peljättävä. Profeetta ja hänen oppilaansa. Kansan perikato.

Ja Herra sanoi minulle: "Ota iso taulu ja kirjoita siihen selkeällä kirjoituksella: Maher-Saalal Haas-Bas[1].
[1] Nimi merkitsee: saalis rientää, ryöstö joutuu.
2. Ja minä otan itselleni luotettavat todistajat, pappi Uurian ja Sakarjan, Jeberekjan pojan." 2 Kun. 16:10.
3. Sitten minä lähestyin profeetta-vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Niin Herra sanoi minulle: "Pane hänelle nimeksi Maher-Saalal Haas-Bas.
4. Sillä ennenkuin poika oppii sanomaan: 'isä' ja 'äiti', viedään Damaskoon tavarat ja Samarian saalis Assurin kuninkaan eteen."

5. Ja Herra puhui jälleen minulle ja sanoi:


6. "Koska tämä kansa halveksii
Siiloan hiljaa virtaavia vesiä
ja iloitsee Resinin ja Remaljan pojan kanssa,
7. niin katso, sentähden Herra antaa tulla
heidän ylitsensä virran vedet, valtavat ja suuret:
Assurin kuninkaan ja kaiken hänen kunniansa;
se nousee kaikkien uomiensa yli
ja menee kaikkien äyräittensä yli,
8. ja se tunkeutuu Juudaan,
paisuu ja tulvii ja ulottuu kaulaan saakka.
Ja levittäen siipensä se täyttää yliyltään
sinun maasi, Immanuel." Jes. 7:14.


9. Riehukaa, kansat, kuitenkin kukistutte;
kuulkaa, kaikki kaukaiset maat:
sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte;
sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte.
10. Pitäkää neuvoa: se raukeaa;
sopikaa sopimus: ei se pysy.
Sillä Jumala on meidän kanssamme. Job 5:12. Room. 8:31.


11. Sillä näin sanoi minulle Herra,
kun hänen kätensä valtasi minut
ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä:
12. "Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea,
mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo;
älkää peljätkö, mitä se pelkää,
älkääkä kauhistuko. 1 Piet. 3:14.
13. Herra Sebaot pitäkää pyhänä,
häntä te peljätkää ja kauhistukaa. Jes. 29:23.
14. Ja hän on oleva pyhäkkö,
hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio
molemmille Israelin huonekunnille,
paula ja ansa Jerusalemin asukkaille. Luuk. 2:34. Room. 9:33. 1 Piet. 2:7.
15. Monet heistä kompastuvat
ja kaatuvat ja ruhjoutuvat,
monet kiedotaan ja vangitaan. Matt. 21:44. Luuk. 20:18.
16. Sido todistus talteen,
lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini."

17. Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen. Ps. 25:3,5,21.
18. Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella. Jooel 3:17,21. Hebr. 2:13.

19. Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta? 5 Moos. 18:11. 1 Sam. 28:11.
20. "Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Jes. 58:8. Hoos. 6:3. 2 Piet. 1:19.


21. Ja siellä he kuljeskelevat
vaivattuina ja nälkäisinä,
ja nälissään he vimmastuvat
ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa.
He luovat silmänsä korkeuteen,
22. he katsahtavat maan puoleen,
mutta katso: ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä;
he ovat syöstyt tuskan synkeyteen ja pimeyteen.


23. Mutta ei jää pimeään se,
mikä nyt on vaivan alla.
Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi
Sebulonin maan ja Naftalin maan,
mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan
merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan,
pakanain alueen. Matt. 4:14.