Evankeliumi Johanneksen mukaan

14 LUKU.

Jeesus jatkaa jäähyväispuhettaan: hän ilmoittaa menevänsä valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa 1–4, sanoo olevansa tie Isän tykö ja yhtä Isän kanssa 5–11 ja täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään 12–14; lupaa heille Puolustajan Isältä 15–17, sanoo tulevansa jälleen heidän tykönsä 18–20 ja ilmoittavansa itsensä häntä rakastaville 21–24. Hän lupaa antaa heille rauhansa 25–31.

lköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Ps. 42:6. Mark. 11:22. Joh. 12:44. 14:27. 1 Piet. 5:7.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Luuk. 16:9. Hebr. 11:10,16.
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Joh. 12:26. 17:24. Fil. 1:23. 1 Tess. 4:17.
4. Ja mihin minä menen — tien sinne te tiedätte."

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Joh. 11:25. Room. 5:2. Hebr. 10:20.
7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet." Joh. 8:19.

8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Joh. 12:45. Kol. 1:15. Hebr. 1:3.
10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Joh. 10:38. 12:49. 17:21.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Joh. 10:25.

12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, Mark. 16:17. Ap.t. 5:12.
13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Matt. 21:22. Mark. 11:24. Joh. 15:7,16. 16:23-24. 1 Joh. 3:22. 5:14. Jaak. 1:5-6.
14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Joh. 15:10. 1 Joh. 5:3.
16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Joh. 15:26. 16:7. Ap.t. 2:4.
17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Joh. 16:13. Room. 8:26. 1 Kor. 2:14.
18. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Matt. 28:20.
19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Joh. 16:16.
20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Joh. 17:21-23.
21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." 5 Moos. 11:1. 1 Joh. 2:5.

22. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"
23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Sananl. 8:17. Joh. 15:10. 1 Kor. 3:16. 6:19. 2 Kor. 6:16. Ef. 3:17.
24. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Joh. 7:16. 12:49.

25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Matt. 10:19-20. Luuk. 24:49. Joh. 12:16. 16:13. 1 Joh. 2:20,27.
27. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Joh. 16:33. Room. 5:1. Fil. 4:7. Kol. 3:15.
28. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.
29. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. Joh. 13:19.
30. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Joh. 12:31. 16:11. Ef. 2:2.
31. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä." Joh. 10:18. Fil. 2:8.