Evankeliumi Johanneksen mukaan

15 LUKU.

Jeesus puhuu vielä opetuslapsilleen ja kehoittaa heitä pysymään hänessä, totisessa viinipuussa 1–11, rakastamaan toisiaan 12–17 ja kestämään maailman vainoa 18–25. Pyhä Henki on todistava Jeesuksesta, ja opetuslapsetkin todistavat hänestä 26, 27.

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Ps. 80:9.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Joh. 13:10.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 1 Kor. 12:27. 2 Kor. 3:5. Fil. 1:11. 2:13. 4:13.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Matt. 3:10. 7:19.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Matt. 21:22. Mark. 11:24. Luuk. 11:9-10. Joh. 14:13-14. 16:23,26. 1 Joh. 3:22.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Matt. 5:16. 1 Piet. 2:12.
9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Joh. 14:15,21,23. 1 Joh. 5:3.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Joh. 16:24. 17:13.

12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Joh. 13:34. Ef. 5:2. 1 Tess. 4:9. 1 Joh. 3:11. 4:21.
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Room. 5:7-8. 1 Joh. 3:16.
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Matt. 12:50.
15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. 1 Moos. 18:17.
16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Matt. 28:19. Joh. 14:13.
17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.

18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Joh. 7:7. 1 Joh. 3:13.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Joh. 17:14.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Matt. 10:24. 24:9. Joh. 13:16. 16:2.
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Joh. 16:3.
22. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.
23. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni.
24. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. Joh. 3:2. 7:31. 9:32.
25. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä'. Ps. 35:19. 69:5.

26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Luuk. 24:49. Joh. 14:16-17,26. 16:13. Ap.t. 2:33.
27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." Luuk. 24:48. Ap.t. 1:8. 2:32. 3:15. 4:33. 5:32. 10:39.