Jooel

1 LUKU.

Valitus heinäsirkkain ja kuivuuden tuottamasta kadosta.

Herran sana, joka tuli Jooelille, Petuelin pojalle.


2. Kuulkaa tämä, te vanhimmat,
ja ottakaa korviinne, kaikki maan asukkaat.
Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne
taikka teidän isienne päivinä?
3. Kertokaa tämä lapsillenne,
ja teidän lapsenne kertokoot sen lapsillensa
ja heidän lapsensa tulevalle polvelle:
4. Mitä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkka.
Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka.
Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka.


5. Herätkää, te juopuneet, ja itkekää,
valittakaa, kaikki viininjuojat,
rypälemehun tähden,
sillä se on otettu pois teidän suustanne.
6. Sillä minun maahani on hyökännyt kansa,
väkevä ja epälukuinen.
Sen hampaat ovat leijonan hampaat,
ja sillä on naarasleijonan leukaluut.
7. Se on raastanut minun viiniköynnökseni
ja katkonut minun viikunapuuni,
on ne paljaiksi kuorinut ja karsinut;
niiden oksat ovat valjenneet.


8. Valita niinkuin neitsyt,
joka on vyöttäytynyt säkkiin
nuoruutensa yljän tähden.
9. Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri
Herran huoneesta.
Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta,
murehtivat. 2 Moos. 29:41.
10. Hävitetty on pelto,
maa murehtii;
sillä vilja on hävitetty,
viinistä on tullut kato,
öljy on kuivunut.
11. Peltomiehet ovat joutuneet häpeään,
viinitarhurit valittavat
nisun ja ohran tähden,
sillä mennyt on pellon sato. Jes. 16:10. Jer. 48:33.
12. Viiniköynnöstä on kohdannut kato,
viikunapuu on kuihtunut,
granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu;
kaikki kedon puut ovat kuivettuneet.
Niin, häpeään on joutunut ilo,
ihmislasten joukosta pois.


13. Vyöttäytykää säkkiin,
pitäkää valittajaiset, te papit;
valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla.
Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina,
te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta.
Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta
ruokauhri ja juomauhri.
14. Kuuluttakaa pyhä paasto,
kutsukaa koolle juhlakokous,
kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat
Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen
ja huutakaa Herran puoleen. Jooel 2:15.


15. Voi sitä päivää!
Sillä lähellä on Herran päivä,
ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Jes. 13:6,9. Jooel 2:1.
16. Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä
sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?
17. Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla,
varastohuoneet autiot,
aitat puretut, kun viljasta on kato.
18. Kuinka huokaa karja,
kuinka hädissään ovat raavaslaumat,
sillä ei ole niillä laidunta!
Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon.


19. Sinua, Herra, minä huudan,
sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet
ja liekki polttanut kaikki kedon puut.
20. Metsän eläimetkin sinua ikävöivät,
sillä vesipurot ovat kuivuneet
ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet. Job 39:3. Ps. 104:27. 147:9. Joona 3:8.