Joosua

12 LUKU.

Israelilaisten voittamat kuninkaat luetellaan.

Nämä olivat ne maan kuninkaat, jotka israelilaiset voittivat ja joiden maan he ottivat omakseen tuolla puolella Jordanin, auringonnousun puolella, maan Arnon-joesta aina Hermonin vuoreen saakka ja koko itäpuolisen Aromaan: 4 Moos. 21:13.
2. Siihon, amorilaisten kuningas, joka asui Hesbonissa ja hallitsi maata Arnon-joen rannalla olevasta Aroerista ja jokilaakson keskikohdalta, ja puolta Gileadia, Jabbok-jokeen saakka, joka on ammonilaisten rajana, 1 Moos. 32:22. 4 Moos. 21:23. 5 Moos. 2:36. 3:6,16.
3. ja Aromaata aina Kinerotin järveen, sen itärantaan, saakka ja Aromaan mereen, Suolamereen, sen itärantaan, saakka, Beet-Jesimotin tienoille, ja etelään päin Pisgan rinteiden juurelle saakka. 1 Moos. 14:3. 4 Moos. 34:3.
4. Ja he ottivat omakseen Oogin, Baasanin kuninkaan, alueen, hänen, joka oli viimeisiä refalaisia ja asui Astarotissa ja Edreissä 5 Moos. 1:4. 3:11.
5. ja hallitsi Hermonin vuorta, Salkaa ja koko Baasania gesurilaisten ja maakatilaisten alueeseen saakka ja toista puolta Gileadia, Hesbonin kuninkaan Siihonin alueeseen saakka.
6. Herran palvelija Mooses ja israelilaiset olivat voittaneet heidät; ja Herran palvelija Mooses oli antanut maan omaksi ruubenilaisille ja gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa. 4 Moos. 21:23,33. 32:33. 5 Moos. 3:1,12.

7. Ja nämä olivat ne maan kuninkaat, jotka Joosua ja israelilaiset voittivat tällä puolella Jordanin, länsipuolella, Libanonin laaksossa olevasta Baal-Gaadista aina Seiriin päin kohoavaan Sileään vuoreen saakka, ja joiden maan Joosua antoi Israelin sukukuntien omaksi, heidän osastojensa mukaan,
8. Vuoristossa, Alankomaassa, Aromaassa, Rinnemaissa, Erämaassa ja Etelämaassa, heettiläisten, amorilaisten, kanaanilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maan:
9. Jerikon kuningas yksi, lähellä Beeteliä olevan Ain kuningas yksi,
10. Jerusalemin kuningas yksi, Hebronin kuningas yksi,
11. Jarmutin kuningas yksi, Laakiin kuningas yksi,
12. Eglonin kuningas yksi, Geserin kuningas yksi,
13. Debirin kuningas yksi, Gederin kuningas yksi,
14. Horman kuningas yksi, Aradin kuningas yksi,
15. Libnan kuningas yksi, Adullamin kuningas yksi,
16. Makkedan kuningas yksi, Beetelin kuningas yksi,
17. Tappuahin kuningas yksi, Heeferin kuningas yksi,
18. Afekin kuningas yksi, Lassaronin kuningas yksi,
19. Maadonin kuningas yksi, Haasorin kuningas yksi,
20. Simron-Meronin kuningas yksi, Aksafin kuningas yksi,
21. Taanakin kuningas yksi, Megiddon kuningas yksi,
22. Kedeksen kuningas yksi, Karmelin juurella olevan Jokneamin kuningas yksi,
23. Doorin kukkuloilla olevan Doorin kuningas yksi, Gilgalin seudun pakanain kuningas yksi,
24. Tirsan kuningas yksi. Kaikkiaan kolmekymmentä yksi kuningasta.