Paavalin kirje kolossalaisille

2 LUKU.

Paavali kehoittaa omistamaan täyden ymmärtämyksen Kristuksessa 1–3, välttämään vietteleviä ihmisviisauden oppeja 4, 5 ja vaeltamaan uudessa elämässä 6–15, takertumatta perinnäissääntöihin, jotka vain ovat varjo siitä, mikä Kristuksessa on todellista 16–23.

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, Fil. 1:30. Kol. 4:16.
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, Joh. 17:3. Ef. 3:18-19. Fil. 1:9.
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Jes. 45:3.

4. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Room. 16:17-18. Ef. 5:6.
5. Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. 1 Kor. 5:3. Kol. 1:23.

6. Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, Ef. 4:1-2. 1 Tess. 5:18.
7. juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. 1 Kor. 1:5. Ef. 2:21-22. 1 Tess. 5:18.
8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Matt. 15:2-3. Gal. 4:3,9-10. Ef. 2:2. Hebr. 13:9.
9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, Joh. 1:14-15. 16:15. Kol. 1:15,19.
10. ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, Joh. 1:16. Ef. 1:21. 1 Piet. 3:22.
11. ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 5 Moos. 10:16. Jer. 4:4. Room. 6:6. Ef. 4:22. Fil. 3:3.
12. ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Room. 6:3-4. Gal. 3:27. Ef. 2:6.
13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, Ps. 103:3. Ef. 2:1,5,11.
14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ef. 2:15. 1 Piet. 2:24.
15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. 1 Moos. 3:15. Luuk. 11:22. Joh. 12:31.

16. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, 3 Moos. 11:1-2. 23:1-2. Room. 14:1,3-6. Gal. 4:10. Tiit. 1:14-15.
17. jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Hebr. 8:5. 10:1.
18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama Jer. 29:8. Hes. 13:3. Matt. 24:4. 1 Joh. 4:1.
19. eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Ef. 4:15-16.

20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: Room. 6:3-5. 7:4-6. Gal. 2:19. 4:9.
21. "Älä tartu, älä maista, älä koske!" 1 Tim. 4:1-2,7-8.
22. — sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta — ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? Jes. 29:13. Matt. 15:9,11,17. Tiit. 1:14.
23. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.